atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » Ord.Caryophyllales » polygonids » Fam.Droseraceae » Drosera »

Drosera anglica Huds. [🔉 dro·se·ra *]

rosiczka długolistna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Drosera Drosera Drosera DroseraDroserarosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)rosiczka pośrednia (Drosera intermedia)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
28.07.2006, Polesie; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica
cechy diagnostyczne w kluczu:Drosera (rosiczka)kl 8151

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.283 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070600.23.lk - Drosera anglica (rosiczka długolistna); Dąbrowa Górnicza
070600-23
leg. Łukasz Krajewski
/Dąbrowa Górnicza/ #3

ten gatunek tworzy mieszańca z: