atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.283); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Drosera anglica Huds. [🔉 dro·se·ra *]

rosiczka długolistna
Drosera Drosera Drosera DroseraDroserarosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)rosiczka pośrednia (Drosera intermedia)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
28.07.2006, Polesie; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica
cechy diagnostyczne w kluczu:Drosera (rosiczka)kl 8151

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.283 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Drosera anglica (rosiczka długolistna)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070600.23.lk - Drosera anglica (rosiczka długolistna); Dąbrowa Górnicza
070600-23
leg. Łukasz Krajewski
/Dąbrowa Górnicza/ #3

mieszaniec Drosera anglica Huds.

Drosera ×obovata · rosiczka owalna
Drosera anglica × rotundifolia
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.285)
wystepowanie
Drosera rotundifolia · rosiczka okrągłolistna
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.284)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia