takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.283); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Drosera anglica Huds.

rosiczka długolistna
na stronie — występowanie · znaleziska
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
28.07.2006, Polesie; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera anglica

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.283 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070600.23.lk - Drosera anglica (rosiczka długolistna); Dąbrowa Górnicza
lk.070600-23
leg. Łukasz Krajewski
/Dąbrowa Górnicza/ #3