atlas-roslin.pl

Epipactis purpurata Sm. [🔉 e·pi·pak·tis *]

kruszczyk siny
Epipactis sessilifolia Peterm. [🔉 e·pi·pak·tis *] · Epipactis violacea Dur.-Duq. [🔉 e·pi·pak·tis *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
Epipactis purpurata
Epipactis purpurata
pokrój
Epipactis purpurata
Epipactis purpurata
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Epipactis (kruszczyk)kl 7407
Rośliny niebieskofioletowo nabiegłe (zwłaszcza spód liści), także zewnętrzna strona zewnętrznych listków okwiatu jest tak nabiegła.

Liście ±długości międzywęźli, zwykle nieco krótsze.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.317 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
Ciemne lasy liściaste, na żyznych i świeżych glebach nawapiennych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#3
kc.4
leg. Krzysztof Ciesielski
#8 XL
and.090726-9
leg. Anna Nowak-Dańda
/rez. Łężczok k. Raciborza/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.447 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.804 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.640 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.700 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.25 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.573 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.619 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.327 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.949 [3]
 • Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.187 [8]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji