atlas-roslin.pl

Reynoutria japonica Houtt. [🔉 rej·no͡u·tri·a *]

rdestowiec ostrokończysty, falopia japońska · rdest japoński · rdest ostrokończysty · rdestowiec japoński
Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc. [🔉 po·li·go·num *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Reynoutria japonica
kwitnąca gałązka
Reynoutria japonica
Reynoutria japonica
Reynoutria japonica
liście
?
XL
Reynoutria japonica
kwiatostan
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Reynoutria japonica
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
młode pędy
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
08.05.2019

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie - Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1882r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 21pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne), społeczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; szybko zwiększa liczbę stanowisk
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

wybrane okazy · selected collections

#3
kkcz.200417-4
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
#4
js.120429-1
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Izerskie, k.Wlenia/
#2
pgrz.201005-1
leg. Piotr Grzegorzek
/woj. śląskie, Jaworzno, Dąbrowa Narodowa - Łubowiec, okolica przystanku autobusowego PKM/
#2
21 06 27 - 6
leg. Marek Snowarski
/Podkarpackie, Łańcut, zieleń w ogródku kawiarni/
/wykorzystanie jako zieleń ozdo.../

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
🌱
W medycynie (nie w polskiej farmakopei) stosowane jest Polygoni cuspidati rhizoma et radix (kłącze i korzeń rdestu ostrokończystego).
wysokość: do 2 m
kwitnienie: od lipca do sierpnia

wymagania i uprawa

Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne

ten gatunek tworzy mieszańca:

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Reynoutria japonica Houtt. [🔉 rej·no͡u·tri·a *]Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc. [🔉 po·li·go·num *](pl) rdestowiec ostrokończysty · falopia japońska · rdest japoński · rdest ostrokończysty · rdestowiec japoński
japonicus, -a, -um (nazwa geograficzna, adj.)
japoński
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.364 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.128 [16.3II]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.153 [86.9]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.699b [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.131 [11]
 • Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.701 [85.5]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.98 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.96 [3]
 • European Pharmacopoeia, 2018 — 9 i suplementy [341]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji