antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Reynoutria japonica Houtt.

rdestowiec ostrokończysty falopia japońska, rdest japoński, rdest ostrokończysty, rdestowiec japoński
Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Reynoutria japonica
kwitnąca gałązka; 31.08.2002, Beskid Niski, nad brzegiem Klimkówki niedaleko zapory; copyright © by Michał Smoczyk
Reynoutria japonica
liście
Reynoutria japonica
kwiatostan
Reynoutria japonica
Reynoutria japonica
?
XL
Reynoutria japonica
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)

występowanie

Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1882r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 21pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne), społeczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; szybko zwiększa liczbę stanowisk
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków ( część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie () i ziołorośla nadrzeczne ()
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (, , , olsy źródliskowe)

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 200 cm · kwitnienie: 7-8

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne