atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Reynoutria japonica Houtt.

rdestowiec ostrokończysty falopia japońska, rdest japoński, rdest ostrokończysty, rdestowiec japoński
Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.
Reynoutria japonica
kwitnąca gałązka; 31.08.2002, Beskid Niski, nad brzegiem Klimkówki niedaleko zapory; copyright © by Michał Smoczyk
Reynoutria japonica
Reynoutria japonica
Reynoutria japonica
liście
?
XL
Reynoutria japonica
kwiatostan
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Reynoutria japonica
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
młode pędy
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
08.05.2019

występowanie

Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1882r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 21pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne), społeczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; szybko zwiększa liczbę stanowisk
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200417.4.kkcz - Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200417-4
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #2
znalezisko 20120429.1.js - Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty); Pogórze Izerskie, k.Wlenia
120429-1
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Izerskie, k.Wlenia/ #2
znalezisko 20201005.1.pgrz - Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty); woj. śląskie, Jaworzno, Dąbrowa Narodowa - Łubowiec, okolica przystanku autobusowego PKM
201005-1
leg. Piotr Grzegorzek
/woj. śląskie, Jaworzno, Dąbrowa Narodowa - Łubowiec, okolica przystanku autobusowego PKM/ #2
znalezisko 20210429.7.kkcz - Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210429-7
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/kiełkujące pędy/ #1
znalezisko 20210627.6.21 - Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty); Podkarpackie, Łańcut, zieleń w ogródku kawiarni
210627-6
leg. Marek Snowarski
/Podkarpackie, Łańcut, zieleń w ogródku kawiarni/
/wykorzystanie jako zieleń ozdo.../ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
🌱
W medycynie (nie w polskiej farmakopei) stosowane jest Polygoni cuspidati rhizoma et radix (kłącze i korzeń rdestu ostrokończystego).
wysokość: do 2 m
kwitnienie: od lipca do sierpnia

wymagania i uprawa

Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne

mieszaniec Reynoutria japonica Houtt.

wystepowanie
Reynoutria ×bohemica · rdestowiec pośredni
rdest pośredni
Reynoutria japonica × sachalinensis
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
wystepowanie
Reynoutria sachalinensis · rdestowiec sachaliński
falopia sachalińska, rdest sachaliński
Polygonum sachalinense
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]