atlas-roslin.pl

Reynoutria japonica Houtt. [🔉 rej·nu·tri·a *]

rdestowiec ostrokończysty, falopia japońska · rdest japoński · rdest ostrokończysty · rdestowiec japoński
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. · Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc. [🔉 po·ly·go·num *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
pokrój
Reynoutria japonica
Reynoutria japonica
Reynoutria japonica
liście
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
młode pędy
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
08.05.2019
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
liść
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
liść
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
XL
kwiatostan
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
XL
kwiaty
cechy diagnostyczne w kluczu:

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
?
XL
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny w skali kraju
• kenofit
• Pochodzenie: Azja wschodnia
• Czas przybycia na teren Polski: 1882r.
Kategoria inwazyjności: IV (najwyższa) 21pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
• Zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne), społeczne (bardzo istotne)
• Zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
• Populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany
• Dynamika: szybko zwiększa liczbę stanowisk
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3240 — zarośla wierzby siwej (Salix eleagnos) na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część – z przewagą wierzby)
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albae, Ass.Populetum albae, subAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

wybrane okazy · selected collections

#3
kkcz.200417-4
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
#4
js.120429-1
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Izerskie, k.Wlenia/
#2
pgrz.201005-1
leg. Piotr Grzegorzek
/woj. śląskie, Jaworzno, Dąbrowa Narodowa - Łubowiec, okolica przystanku autobusowego PKM/
#2
21 06 27 - 6
leg. Marek Snowarski
/Podkarpackie, Łańcut, zieleń w ogródku kawiarni/
/wykorzystanie jako zieleń ozdo.../
#1
sm.020831-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Beskid Niski, nad brzegiem Klimkówki niedaleko zapory/
#1
js.050913-1
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie. Okolice Wlenia, nad Bobrem./
#1
jmak.jm12_ag
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
🌱
Reynoutria japonica var. compacta Rosea
XL
Reynoutria japonica ‘var. compacta Rosea’
W medycynie (nie w polskiej farmakopei) stosowane jest Polygoni cuspidati rhizoma et radix (kłącze i korzeń rdestu ostrokończystego).
wysokość: do 2 m
kwitnienie: od lipca do sierpnia

wymagania i uprawa

Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne

🌱 🌸

odmiany uprawne (#2) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

‘var. compacta Rosea’
‘Variegata’
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

ten gatunek tworzy mieszańca:

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Reynoutria japonica Houtt. [🔉 rej·nu·tri·a *]Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. · Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc. [🔉 po·ly·go·num *](pl) rdestowiec ostrokończysty · falopia japońska · rdest japoński · rdest ostrokończysty · rdestowiec japoński
Reyno͡utria (nazwa osobowa, subst.) — nazwa na cześć flamandzkiego przyrodoznawcy XVIw. Karel van Sint-Omaars (1533-69) znanego też jako Baron van Reynoutre, przyjaciela innego flamandzkiego botanika Mathiasa de l'Obela (Lobelius)
japonicus, -a, -um (nazwa geograficzna, adj.) — japoński
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji