atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Reynoutria japonica Houtt. [🔉 rej·no͡u·tri·a *]

rdestowiec ostrokończysty, falopia japońska, rdest japoński, rdest ostrokończysty, rdestowiec japoński
Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.
Reynoutria japonica
kwitnąca gałązka; 31.08.2002, Beskid Niski, nad brzegiem Klimkówki niedaleko zapory; copyright © by Michał Smoczyk
Reynoutria japonica
Reynoutria japonica
Reynoutria japonica
liście
?
XL
Reynoutria japonica
kwiatostan
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Reynoutria japonica
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
młode pędy
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
08.05.2019

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1882r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 21pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne), społeczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; szybko zwiększa liczbę stanowisk
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200417.4.kkcz - Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200417-4
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #3
znalezisko 20120429.1.js - Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty); Pogórze Izerskie, k.Wlenia
120429-1
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Izerskie, k.Wlenia/ #4
znalezisko 20201005.1.pgrz - Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty); woj. śląskie, Jaworzno, Dąbrowa Narodowa - Łubowiec, okolica przystanku autobusowego PKM
201005-1
leg. Piotr Grzegorzek
/woj. śląskie, Jaworzno, Dąbrowa Narodowa - Łubowiec, okolica przystanku autobusowego PKM/ #2
znalezisko 20210627.6.21 - Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty); Podkarpackie, Łańcut, zieleń w ogródku kawiarni
210627-6
leg. Marek Snowarski
/Podkarpackie, Łańcut, zieleń w ogródku kawiarni/
/wykorzystanie jako zieleń ozdo.../ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
🌱
W medycynie (nie w polskiej farmakopei) stosowane jest Polygoni cuspidati rhizoma et radix (kłącze i korzeń rdestu ostrokończystego).
wysokość: do 2 m
kwitnienie: od lipca do sierpnia

wymagania i uprawa

Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Reynoutria japonica Houtt. [🔉 rej·no͡u·tri·a *]Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc. [🔉 po·li·go·num *](pl) rdestowiec ostrokończysty · falopia japońska, rdest japoński, rdest ostrokończysty, rdestowiec japoński
(nazwa geograficzna) japonicus, -a, -um adj.
japoński

mieszaniec Reynoutria japonica Houtt.

wystepowanie
Reynoutria ×bohemica · rdestowiec pośredni
rdest pośredni
Reynoutria japonica × sachalinensis
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
wystepowanie
Reynoutria sachalinensis · rdestowiec sachaliński
falopia sachalińska, rdest sachaliński
Polygonum sachalinense
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]