takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Quercus petraea (Matt.) Liebl.

dąb bezszypułkowy
Quercus sessiliflora Salisb. · Quercus sessilis Ehrh.
Quercus petraea
15.09.2002, ok. Tych; copyright © by Antoni Mielnikow
Quercus petraea (dąb bezszypułkowy)
liście XL
Quercus petraea
kora
Quercus petraea
żołędzie
Quercus petraea

cechy charakterystyczne

Drzewo. Korona rosnących w zwarciu wysoko oczyszczona z bocznych gałęzi, pień przy tym prosty, widoczny prawie do wierzchołka. Kora na pniu drobno, płytko spękana.

space

Owoce siedzące lub na krótkich (krótszych od ogonka liściowego!) szypułkach, skupione po kilka w kątach liści. Także młode i mokre żołędzie bez ciemniejszych prążków.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Na terenie całego kraju, rzadszy od dębu szypułkowego (Quercus robur). Rośnie na glebach lżejszych i suchszych, często wapiennych.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Quercus petraea
odm. nieszypułkowa cv. Mespilifolia
Szeroko uprawiany w lasach. Czasem w parkach, z uwagi na niższe wymagania glebowe i wodne niż dąb szypułkowy (Quercus robur).

Grupa użytkowa: drzewa liściaste

Wymagania: światło · półcień · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.191.js; Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
js.191
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego/ #2