atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Viscum album L. [🔉 wis·kum al·bum]

jemioła pospolita
  
↓niena drzewach i krzewach liściastych
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Nasiona białe, sercowate, niewiele dłuższe jak szersze.
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
syn. Viscum album · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na drzewach i krzewach liściastych.
  
  
↑nie na drzewach iglastych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Nasiona zielonawe, elipsoidalne, wyraźnie dłuższe niż szersze. Jagody zwykle jajowate.
  Na drzewach iglastych.
  
    
↓niena sośnie lub świerku
Viscum album ssp. austriacum (jemioła pospolita rozpierzchła)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· Wewnętrzna część owocni różnej zwartości, pozostawia na nasieniu białą siateczkę widoczną także na świeżych nasionach. Jagody żółte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
Viscum album ssp. austriacum (jemioła pospolita rozpierzchła)
wystepowanie
syn. Viscum austriacum var. angustifolium · Viscum laxum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Głównie na sośnie, rzadko na modrzewiu lub świerku.
    
    
↑nie na jodle
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· Siateczka pozostawiona na nasieniu przez endokarp widoczna tylko po wysuszeniu owocu. Jagody białe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
wystepowanie
syn. Viscum abietis · Viscum austriacum var. latifolium · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na jodle.
    

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Viscum album
ekologiczne liczby wskaźnikowe Viscum album (jemioła pospolita)
Dwupienne półpasożytnicze krzewinki rosnące na gałęziach drzew i krzewów do których wrastają przekształconymi korzeniami — haustoriami. Do rozsiewania przyczyniają się ptaki a przyczepianiu nasion do gałęzi sprzyja silnie lepka część owocni otaczająca nasiono.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Viscum album (jemioła pospolita)
🌱
W praktyce ziołoleczniczej (nie w farmakopei) stosowane było Visci herba (ziele jemioły).

Owoce słabo trujące, pędy trujące warunkowo. Zatrucia przypadkowe, zazwyczaj w wyniku spożycia znacznej liczby jagód. Czynnikiem toksycznym jest wiskotoksyna, nie wchłania się z przewodu pokarmowego.

słabo trująca • roślina lecznicza