atlas-roslin.pl

Viscum album L. [🔉 wis·kum al·bum]

jemioła pospolita
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓niena drzewach i krzewach liściastych
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasiona białe, sercowate, niewiele dłuższe jak szersze.
▶ Viscum album L. ssp. album (jemioła pospolita typowa)
syn. Viscum album L. s. str. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Na drzewach i krzewach liściastych.
↑nie na drzewach iglastych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasiona zielonawe, elipsoidalne, wyraźnie dłuższe niż szersze. Jagody zwykle jajowate.
  Na drzewach iglastych.
↓niena sośnie lub świerku
Viscum album ssp. austriacum (jemioła pospolita rozpierzchła)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wewnętrzna część owocni różnej zwartości, pozostawia na nasieniu białą siateczkę widoczną także na świeżych nasionach. Jagody żółte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Viscum album L. ssp. austriacum (Wiesb.) Vollm. (jemioła pospolita rozpierzchła)
wystepowanie - Viscum album ssp. austriacum (jemioła pospolita rozpierzchła)
syn. Viscum austriacum Wiesb. var. angustifolium Wiesb. · Viscum laxum Boiss. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Głównie na sośnie, rzadko na modrzewiu lub świerku.
↑nie na jodle
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Siateczka pozostawiona na nasieniu przez endokarp widoczna tylko po wysuszeniu owocu. Jagody białe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Janch. (jemioła pospolita jodłowa)
wystepowanie - Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
syn. Viscum abietis Beck · Viscum austriacum Wiesb. var. latifolium Wiesb. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Na jodle.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Viscum album (jemioła pospolita)
Viscum album
ekologiczne liczby wskaźnikowe Viscum album (jemioła pospolita)
Dwupienne półpasożytnicze krzewinki rosnące na gałęziach drzew i krzewów do których wrastają przekształconymi korzeniami — haustoriami. Do rozsiewania przyczyniają się ptaki a przyczepianiu nasion do gałęzi sprzyja silnie lepka część owocni otaczająca nasiono.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Viscum album (jemioła pospolita)
🌱
W praktyce ziołoleczniczej (nie w farmakopei) stosowane było Visci herba (ziele jemioły).

Owoce słabo trujące, pędy trujące warunkowo. Zatrucia przypadkowe, zazwyczaj w wyniku spożycia znacznej liczby jagód. Czynnikiem toksycznym jest wiskotoksyna, nie wchłania się z przewodu pokarmowego.

słabo trująca • roślina lecznicza
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.470 [71.5]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.83 [16.3II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.516 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.106+68k [15]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. p.169 [12]
 • Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.538 [119.2]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.409 [86.9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.384 [11]
 • Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.411+t23 [85.5]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.86 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.81 [3]
 • Walewski W., 1985 — Towaroznawstwo zielarskie p.175 [332]
 • Burda, P. R., 1998 — Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi. p.143 [72]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II p.124 [445]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji