atlas-roslin.pl

Agrostemma githago L. [🔉 a·gro·stm·ma gi·ta·go]

kąkol polny, "kąkol"
Agrostemma linicola Terechov · Githago segetum auct. · Lychnis githago (L.) Scop. [🔉 lich·nis *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agrostemma githago
Agrostemma githago (kąkol polny)
Agrostemma githago (kąkol polny)
Agrostemma githago (kąkol polny)
Agrostemma githago (kąkol polny)
szczyt kwitnącej rośliny
Agrostemma githago (kąkol polny)
pąk kwiatowy
Agrostemma githago (kąkol polny)
XL
Agrostemma githago (kąkol polny)
XL
Agrostemma githago (kąkol polny)
młoda torebka, 7.08.2019

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna (czasem ozima), (5)30-70(90)cm wysokości.

space

Płatki bez przykoronka, purpuroworóżowe; działki 3-5cm długości, dłuższe od płatków.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie - Agrostemma githago (kąkol polny)
Agrostemma githago (kąkol polny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Agrostemma githago (kąkol polny)
Chwast upraw zbożowy. Obecnie coraz rzadszy a nawet wymierający w związku ze zmianami w agrotechnice uprawy zbóż i lepszym doczyszczaniem ziarna. Także uprawiany ogrodowy kwiat jednoroczny.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#2
bl.33
leg. Barbara Łotocka
#3
mr.050703-3
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#4
jmak.06b_54
leg. Jarosław Makowski
/ogr. zielarski, Niemcy/
#3
sm.080609-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Drzeńsko/
#2
kkcz.190415-2
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
#2
am.020608-6
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Racławic/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Agrostemma githago (kąkol polny)
🌱
Oprócz tego, że jest to chwast upraw zbożowych (obecnie zanikający a miejscami wymarły, z uwagi na zmiany w agrotechnice uprawy zbóż) jest to także uprawiany ozdobny kwiat ogrodowy. Rośliny o pędach wzniesionych, 60(90) cm wysokości, zakończonych dużymi kwiatami.

space

Z uwagi na swój charakter nadaje się do nieregularnych, naturalistycznych rabat kwiatowych o charakterze kwietnej łąki. Może też być użyty jako kwiat cięty.

space

wymagania i uprawa

Agrostemma githago (kąkol polny)
🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne
Stanowisko słoneczne. Preferuje gleby piaszczystogliniste, stosunkowo lekkie, przepuszczalne. Rośnie także na bardzo słabych, piaszczystych glebach oraz toleruje okresy suszy ale wtedy rośliny są mniejsze i słabiej kwitną.

space

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności nasion

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Burda, P. R., 1998 — Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi. p.146 [72]
 • Mowszowicz, J., 1982 — Przewodnik do oznaczania krajowych roślin trujących i szkodliwych. p.162 [78]
 • http://www.iop.krakow.pl/ias/gatunki/1162
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.159 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.269 [16.3II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.209 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.148+138k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.121 [9]
 • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.212 [86.11]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.105 [11]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.58 [81]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.575 [85.6]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.100i+370+390 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.190 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.129 [3]
 • Łukasiewicz A., 2003 — Rośliny okrywowe p.147 [405]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II p.188 [445]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji