atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Trifolium repens L. [🔉 tri·fo·li·um *]

koniczyna biała, koniczyna rozesłana

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Trifolium (koniczyna)kl 285
Trifolium repens ssp. repens (koniczyna biała typowa)
Trifolium repens ssp. repens (koniczyna biała typowa)
Bylina z rozgałęzionym kłączem. Pędy płożące się i zakorzeniające się w węzłach, jedynie na końcach unoszące się, 10 – 30 cm wysokości; nagie lub skąpo owłosione w górze.

Przylistki błoniaste, prawie całe zrośnięte w tutkę obejmującą łodygę, nagle ściśnięte w wolny, szczeciniasty koniec. Wszystkie listki spodem ±lśniące (podobna jest w stanie bezkwiatowym koniczyna rozdęta (Trifolium fragiferum s.l.) ale ma ona nie błyszczący spodem środkowy listek i wierzchołkowe części bocznych).

Osadka kwiatostanu wydłużona, pełna. Szypułki środkowych kwiatów ± tak długie jak rurka kielicha, 4 – 5 mm długości, w czasie owocowania skierowane w dół. Rurka kielicha z 10 nerwami; górne ząbki dłuższe od pozostałych. Korona biała, bardzo rzadko różowawa; kwiaty wonne.

Kwitnienie maj – październik.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Trifolium repens ssp. repens (koniczyna biała typowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Trifolium repens (koniczyna biała)
Pospolita. Pastwiska, łąki, trawniki, przydroża, tereny ruderalne bez zwartej roślinności. Głównie na glebach umiarkowanie wilgotnych, żyznych, zasadowych lub słabo kwaśnych.

Roślina paszowa uprawiana w mieszankach z trawami. Roślina miododajna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

  
↓niekielich 10-nerwowy
Trifolium repens ssp. repens (koniczyna biała typowa)
Trifolium repens ssp. repens (koniczyna biała typowa)
· Kielich 10-nerwowy, 2 – 3 mm długości; na szypułce ±równie długiej jak rurka kielicha; górne ząbki kielicha ±równie długie jak rurka, dolne krótsze.
· Listki odwrotnie jajowate do szeroko elipsoidalnych, 10 – 30 mm długości.
· Główki kwiatowe na szypułach do 20 cm długich. Korona 1 – 2× dłuższa od kielicha.
· Pędy w formie długich, pełzających i zakorzeniających się rozłogów.
  Pospolicie w całym kraju.
  
  
↑nie kielich 6(-8)-nerwowy
· Kielich 6 – 8-nerwowy (6 nerwów jest dostrzegalnych). Rurka kielicha tylko 1.5 – 2 mm długości; górne ząbki wyraźnie dłuższe (do 1.5×) od rurki, dolne ząbki ±równe rurce.
· Listki odwrotnie jajowato-klinowate, 6 – 8 mm długości.
· Główki kwiatowe na szypułach do 12 cm długich. Szypułki także górnych kwiatów krótsze od rurki kielicha lub równie długie, 1 – 2 mm, przez co kwiatostan dość zbity. Korona 2 – 2.5×dłuższa od kielicha.
· Łodygi rozesłane ale słabo zakorzeniające się lub wcale, okryte długo zachowanymi resztkami przylistków.
Trifolium repens ssp. orbelicum (koniczyna biała alpejska)
syn. Trifolium orbelicum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piętro kosodrzewiny i halne w Karpatach. U nas w Tatrach.
  

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Trifolium repens (koniczyna biała)
🌱
trwałe • 🐝 pożytek pszczeli (miododajne)
wysokość: 10 – 20 cm
kwitnienie: od maja do września

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce: ↭ ekspansywne
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin