takson uprawiany [24]

Ligularia stenocephala Matsum. et Koidz.

języczka strzelista języczka wąskogłówkowa
na stronie — wymagania i uprawa
Ligularia stenocephala
kwiaty; 03.07.2006, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Jacek Soboń
Ligularia stenocephala

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 120 cm · kwitnienie: 6-7

Wymagania: woda · gleba wilgotna · zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże bardzo żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #4):
• bez odmiany · · ‘Little Rocket’ · ‘The Roccet’ · ‘The Rocket’