atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.329); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Coeloglossum viride (L.) Hartm.

ozorka zielona
Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon et M.W.Chase
Coeleglossum viride
29.06.2002, Dolina Kościeliska (Tatry); copyright © by Antoni Mielnikow
Coeloglossum viride
Kaszuby; copyright © by Waldemar Szaraniec
Coeloglossum viride
Coeloglossum viride
Coeloglossum viride
Coeloglossum viride
liść
Coeloglossum viride
pokrój
Coeloglossum viride
Coeloglossum viride (ozorka zielona)
Coeloglossum viride (ozorka zielona)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 719
Ostroga wydęta, 1.5 – 2 mm długości i podobnej szerokości, zagięta w stronę warżki (do przodu) i przylegająca do niej.
Kwiaty zielone, często czerwonobrązowo nabiegłe, siedzące, listki okwiatu hełmowato skupione.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.329 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Coeloglossum viride (ozorka zielona)
wystepowanie
o mapie występowania
Łąki, zarośla; na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, zasobnych w węglan wapnia, ale także na obojętnych i kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20180615.1.js - Coeloglossum viride (ozorka zielona); Wielka Fatra, Slowacja
180615-1
leg. Jacek Soboń
/Wielka Fatra, Slowacja/ #4