atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.329); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Coeloglossum viride (L.) Hartm. [🔉 ke·lo·glos·sum]

ozorka zielona
Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon et M.W.Chase
Coeleglossum viride
29.06.2002, Dolina Kościeliska (Tatry); copyright © by Antoni Mielnikow
Coeloglossum viride
Kaszuby; copyright © by Waldemar Szaraniec
Coeloglossum viride
Coeloglossum viride
Coeloglossum viride
Coeloglossum viride
liść
Coeloglossum viride
pokrój
Coeloglossum viride
Coeloglossum viride (ozorka zielona)
Coeloglossum viride (ozorka zielona)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 719
Ostroga wydęta, 1.5 – 2 mm długości i podobnej szerokości, zagięta w stronę warżki (do przodu) i przylegająca do niej.
Kwiaty zielone, często czerwonobrązowo nabiegłe, siedzące, listki okwiatu hełmowato skupione.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.329 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Coeloglossum viride (ozorka zielona)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Coeloglossum viride (ozorka zielona)
Łąki, zarośla; na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, zasobnych w węglan wapnia, ale także na obojętnych i kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20180615.1.js - Coeloglossum viride (ozorka zielona); Wielka Fatra, Slowacja
180615-1
leg. Jacek Soboń
/Wielka Fatra, Slowacja/ #4