atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Spiraea chamaedryfolia L. em. Jacq. [🔉 spi·re·a *]

tawuła ożankolistna, tawuła wiązolistna
Spiraea ulmifolia Scop.
Spiraea chamaedryfolia (tawuła ożankolistna)
19.05.2022, woj. śląskie, Jaworzno, ul. Krakowska, okolica bazy PKM; copyright © by Piotr Grzegorzek
Spiraea chamaedryfolia (tawuła ożankolistna)
Spiraea chamaedryfolia (tawuła ożankolistna)
Spiraea chamaedryfolia (tawuła ożankolistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Spiraea (tawuła)kl 4552

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Spiraea chamaedryfolia (tawuła ożankolistna)
Krzew ozdobny, sadzony i dziczejący.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia, Azja północno-wschodnia i środkowa [czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), XIX w.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny tworzący zwarte zarośla, używany w zieleni miejskiej i przy rekultywacji. Wytrzymały na suszę i mrozoodporny.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, przynajmniej w kilku regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.