atlas-roslin.pl

Pinus uncinata Ramond in Lam. et DC. [🔉 p·nus *]

sosna hakowata
Pinus montana var. uncinata Willk. [🔉 p·nus *] · Pinus mugo Turra ssp. rostrata Hoopes [🔉 pi·nus mu·go sub·spe·ci·es *] · Pinus mugo ssp. uncinata (Ramond) Domin [🔉 pi·nus mu·go sub·spe·ci·es *] · Pinus uncinata Mill. ex Mirb. in Buffon [🔉 p·nus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pinus uncinata
Pinus uncinata
pokroj
Pinus uncinata
kora

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Pinus uncinata (sosna hakowata)
Takson wyłączony z flory Polski. [491]

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pinus uncinata (sosna hakowata)

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #10) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Seneta W., 1987 — Drzewa i krzewy iglaste. p.430+420i [94]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.142 [40]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.51 [9]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.32 [11]
  • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.76 [38]
  • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.43 [150.1]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.30 [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji