Helianthus tuberosus
pokrój
Helianthus tuberosus
kwiat, widok od dołu
Helianthus tuberosus
kwiat
Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
XL

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
Roślina uprawiana ale i intensywnie, samodzielnie się rozprzestrzeniająca.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny w skali kraju
• kenofit
• Pochodzenie: Ameryka Północna
• Czas przybycia na teren Polski: 1730r.?, 1872r.
Kategoria inwazyjności: II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
• Zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
• Zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
• Populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień
• Dynamika: utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6430 — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)

wybrane okazy · selected collections

#6
jmak.10_13_43
leg. Jarosław Makowski
/ogr. zielny; Niemcy/
#11
bl.B86
leg. Barbara Łotocka
#1
13 00 00 - tpnb_ds
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/"dolnośląski"/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
🌱
Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
Uprawiana wieloletnia roślina paszowa i korzeniowa dla jadalnych bulw. Poza tym topinambur może być także stosowany jako wieloletnia bylina ozdobna. Jest używany do tworzenia sezonowych żywopłotów i osłon. Zaletą są znikome wymagania glebowe.

Jest kłopotliwy w utrzymaniu na wyznaczonym miejscu z racji ekspansywności. W razie potrzeby zmiany trudno go wytrzebić, z uwagi na liczne drobne bulwki zwykle przeoczane podczas karczunku. W Polsce występuje też dziko (uciekinier z bardzo dawnych upraw) ze statusem "antropofit zadomowiony we florze polskiej".

wymagania

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne
Wymagania cieplne są umiarkowane. Z powodzeniem może zimować w glebie.

Nie ma dużych wymagań glebowych. Rośnie także na słabych. Gleba nie może być podmokła.

Optymalnie plonuje uprawiany w pełnym nasłonecznieniu. W częściowym zacieniu także rośnie ale słabiej plonuje.

uprawa

Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
XL
Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
Topinambur rozmnażany jest wyłącznie wegetatywnie przez bulwki. W zastosowaniach amatorskich zwykle prowadzi się uprawę przez kilka lat, nie wybierając wszystkich bulw do konsumpcji. Większe plony uzyskuje się jednak w cyklu jednorocznym. Należy wtedy dbać o wybieranie wszystkich bulw, bo pozostałości stanowią uciążliwe zachwaszczenie.

Bulwy sadzi się późną jesienią, od października do grudnia. Można też sadzić wczesną wiosną w marcu i kwietniu ale to opóźnia wegetację. Umieszcza się pojedyncze bulwki na głębokości 10-20 cm. Stosuje się rozstawę rzędów 60-100 cm i w rzędzie co 30-40 cm.

zbiór i użytkowanie

Helianthus tuberosus (słonecznik bulwiasty)
XL
Wykopane bulwy nie dają się długo przechowywać, szybko więdną i gniją. Zbiera się je sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania, od końca września do początku wegetacji w roku kolejnym.

Użytkuje się je tak jak ziemniaki. Mogą też być paszą dla zwierząt.

ten gatunek tworzy mieszańca:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji