takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium floribundum Wimm. et Grab. (caespitosum > lactucella)

jastrzębiec kwiecisty
na stronie — występowanie