atlas-roslin.pl

o projekcie atlas-roslin.pl

Atlas-roślin.pl to największy ilustrowany przewodnik, z kluczem do oznaczania, po florze Polski. Obejmuje komplet gatunków roślin naczyniowych (tj. kwiatowych, paproci, widłaków i skrzypów) dziko rosnących lub uprawianych w gruncie (użytkowych i ozdobnych) w Polsce. Niemal wszystkie gatunki mają własne strony ilustrowane licznymi fotografiami. Wygodny system wyszukiwania, skorowidze tekstowe i obrazkowe, ilustrowane klucze do oznaczania, czynią komfortowym używanie atlasu przy określaniu gatunków zebranych roślin. Wbudowane forum/czat dają możliwość konsultacji. Dla szeregu gatunków są dostępne mapki występowania. Dodatkową pomoc daje ilustrowany przewodnik po zbiorowiskach roślinnych Polski. Znajdziesz też ilustrowany wykaz roślin chronionych, przypisy, literaturę przedmiotu itp. standardowe elementy.

Celem jaki stawiam sobie tworząc ten atlas jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym poznawaniem i oznaczaniem roślin ilustracji i informacji, które im to zadanie ułatwią. WWW i Internet są w tym bliskie ideałowi. Konstruując atlas roślin wykorzystuję technologię i doświadczenia zgromadzone przez wiele lat tworzenia dostępnego w Internecie atlasu grzybów polskich.

Atlas roślin jest pomyślany jako źródło ilustracji i innych informacji potrzebnych przy identyfikacji gatunków, poznaniu ich ekologii i występowania, a w przypadku roślin ozdobnych ich wymagań i najlepszych sposobów użytkowania.
Atlas w zamierzeniach obok roślin naczyniowych ma objąć też mszaki. W chwili obecnej (2020 rok) ten dział obejmuje wszystkie wymienione w czekliście gatunki występujące w Polsce. Jedynie cześć jest ilustrowana. Klucze do mszaków są fragmentaryczne.

Kolejność prac

Atlas jest systematycznie rozwijany od 2002 roku i jego rozwój jest planowany na dziesięciolecia.

Ilustracje

W pierwszym etapie rozwoju atlasu prace koncentrowały się na materiale ilustracyjnym dla jak największej ilości gatunków flory polskiej. Ten aspekt projektu jest z definicji (wszak to atlas) nadal ważny.

Jeśli chcesz aby i Twoje fotografie znalazły się w atlasie kliknij na link, znajdujący w górze strony każdego taksonu, "+dodaj zdjęcie" i zapoznaj się z podanymi tam zasadami.

Ulepszenia

Atlas znajduje się w ciągłym rozwoju. Z każdym rokiem w coraz wyższym stopniu spełnia Twoje potrzeby i oczekiwania. Czekam na Twoje uwagi. Jeśli dostrzeżesz jakiś błąd, nieścisłość, coś jest niejasne - użyj linku "+uwagi" - jest w pasku tytułu każdej strony - aby przesłać wiadomość do mnie.

Nomenklatura

Nomenklatura jest generalnie uzgadniana z czeklistą IB PAN [24]. Strony gatunków uzgodnionych z czeklistą mają stosowną adnotację w nagłówku strony. Staram się też podać utrwalone synonimy. Czasem nazwa główna jest zmieniona na nowe ujęcie.

Dla jednostek wyższego rzędu niż rodzaj, panuje niestety niejaki chaos. Nieogarniany z racji niewielkiego znaczenia dla zamierzeń tego projektu. Początkowo przyjąłem system podany w wyżej wspomnianej czekliście oraz system Cronquista - University of Hawaii Botany Department - Vascular Plant Family Access Page. Dla określenia przynależności systematycznej rodzin roślin okrytozalążkowych użyłem The Families of Flowering Plants by L. Watson and M. J. Dallwitz.

Linkowanie

Link this page with HTML code: <a href="https://www.atlas-roslin.pl/">Vascular plants of Poland photoflora</a> (www.atlas-roslin.pl)
or cite as: Snowarski, M. . Vascular plants of Poland photoflora (www.atlas-roslin.pl)
Linkuj tę stronę kodem HTML: <a href="https://www.atlas-roslin.pl/">Rośliny naczyniowe Polski, atlas roślin</a> (www.atlas-roslin.pl)
lub cytuj jako: Snowarski, M. . Atlas roślin naczyniowych Polski (www.atlas-roslin.pl)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji