takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.165); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Hypericum elegans Stephan ex Willd.

dziurawiec wytworny
na stronie — występowanie · znaleziska
Hypericum elegans (dziurawiec wytworny)
09.07.2007, Kąty II pod Zamościem; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Hypericum elegans (dziurawiec wytworny)
Hypericum elegans (dziurawiec wytworny)
Hypericum elegans (dziurawiec wytworny)
kwiaty

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.165 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070709.4.bg - Hypericum elegans (dziurawiec wytworny); 1 km na pd od wsi Kąty II
bg.070709-4
leg. Błażej Gierczyk
/1 km na pd od wsi Kąty II/ #7