antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

dwurząd wąskolistny
na stronie — występowanie
Diplotaxis tenuifolia
Gdynia-Chylonia; copyright © by Jarosław Makowski
Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki; miejsca ruderalne.

Bylina.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i zachodnia, Azja i Afryka [czas przybycia na teren Polski: 1652r., 1836r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych