atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Malvidae » Ord.Brassicales » Fam.Brassicaceae » Diplotaxis »

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. [🔉 di·plo·ta·ksis *]

dwurząd wąskolistny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Diplotaxis Diplotaxis Diplotaxis DiplotaxisDiplotaxisdwurząd murowy (Diplotaxis muralis)dwurząd rokiettowaty (Diplotaxis erucoides)
Diplotaxis tenuifolia
Gdynia-Chylonia; copyright © by Jarosław Makowski
Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)
Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)
Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)
Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)
XL
Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)
Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Diplotaxis (dwurząd)kl 8426

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)
Rzadki; miejsca ruderalne. Rzadki; miejsca ruderalne.
Bylina.Bylina.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i zachodnia, Azja i Afryka [czas przybycia na teren Polski: 1652r., 1836r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.315.jmak - Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)
315
leg. Jarosław Makowski #6