atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony [234]

Lepidium campestre (L.) R. Br. [🔉 le·pi·di·um *]

pieprzyca polna
Lepidium Lepidium Lepidium LepidiumLepidiumpieprzyca gęstokwiatowa (Lepidium densiflorum)pieprzyca szerokolistna (Lepidium latifolium)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
27.05.2006, Okolice Tych; copyright © by Antoni Mielnikow
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Lepidium (pieprzyca)kl 4017
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Roślina jednoroczna lub dwuletnia; szarozielona, owłosiona miękkimi włoskami prostymi. Korzeń wrzecionowaty, zwykle jednogłowy. Łodyga wzniesiona 20 – 50 (60) cm wysokości, w górze zwykle rozgałęziona.

space

Działki jajowate, ok. 1.5 mm długości. Płatki białe, 1.5×dłuższe od działek. Pręcików 6, pylniki żółte i takie pozostają po przekwitnięciu.

space

Nasiona jajowate, 2 – 2.5 mm długości, nieco spłaszczone, nieobrzeżone, drobno brodawkowane, brunatne.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Przydroża, tereny kolejowe, miedze, tereny ruderalne, rzadziej na poddanych antropopresji siedliskach półnaturalnych trawiastych lub ziołoroślach.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020511.18.02 - Lepidium campestre (pieprzyca polna); Wrocław
020511-18
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #9
znalezisko 20060527.2.am - Lepidium campestre (pieprzyca polna); Okolice Tych
060527-2
leg. Antoni Mielnikow
/Okolice Tych/ #2
znalezisko 20200406.4.konrad_kaczmarek - Lepidium campestre (pieprzyca polna); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200406-4
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/siewki/ #2
znalezisko 20201005.1.kkcz - Lepidium campestre (pieprzyca polna); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
201005-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/jednoroczne rozety/ #2
znalezisko 20210600.1.jmak - Lepidium campestre (pieprzyca polna)
210600-1
leg. Jarosław Makowski #6