atlas-roslin.pl

Lepidium campestre (L.) R. Br. [🔉 le·pi·di·um *]

pieprzyca polna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Lepidium (pieprzyca)kl 4017
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Roślina jednoroczna lub dwuletnia; szarozielona, owłosiona miękkimi włoskami prostymi. Korzeń wrzecionowaty, zwykle jednogłowy. Łodyga wzniesiona 20-50(60)cm wysokości, w górze zwykle rozgałęziona.

space

Działki jajowate, ok. 1.5mm długości. Płatki białe, 1.5×dłuższe od działek. Pręcików 6, pylniki żółte i takie pozostają po przekwitnięciu.

space

Nasiona jajowate, 2-2.5mm długości, nieco spłaszczone, nieobrzeżone, drobno brodawkowane, brunatne.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Lepidium campestre (pieprzyca polna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Przydroża, tereny kolejowe, miedze, tereny ruderalne, rzadziej na poddanych antropopresji siedliskach półnaturalnych trawiastych lub ziołoroślach.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

#9
02 05 11 - 18
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
#2
am.060527-2
leg. Antoni Mielnikow
/Okolice Tych/
#2
konrad_kaczmarek.200406-4
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/siewki/
#2
kkcz.201005-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/jednoroczne rozety/
#6
jmak.210600-1
leg. Jarosław Makowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.188 [71.3]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.256 [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.282 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.199 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.183 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.56 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1038 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.179 [11]
 • Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 p.506 [85.8]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.147+147i+396 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.399 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.232 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji