atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.267); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi et Soldano

mlecznik nadmorski
Glaux maritima L.
Lysimachia maritima (mlecznik nadmorski)
20.05.2006, halofilne łąki k. Pyzdr nad Wartą; copyright © by Błażej Gierczyk
Lysimachia maritima (mlecznik nadmorski)
Lysimachia maritima (mlecznik nadmorski)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.267 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Glaux maritima
wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsty. Solniska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060520.2.bg - Lysimachia maritima (mlecznik nadmorski); halofilne łąki k. Pyzdr nad Wartą
060520-2
leg. Błażej Gierczyk
/halofilne łąki k. Pyzdr nad Wartą/ #8