antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Rhus typhina L.

sumak odurzający sumak octowiec
Rhus hirta (L.) Sudw.
Rhus typhina (sumak odurzający)
liście i kwiatostan; 11.07.2004, Poznań; copyright © by Błażej Gierczyk
Rhus typhina
Rhus typhina (sumak odurzający)
kwiatostan
Rhus typhina (sumak odurzający)
kwiaty
Rhus typhina (sumak odurzający)
kwiat męski
Rhus typhina (sumak odurzający)
pąk boczny
Rhus typhina
kora drzew o średnicy ok.12 cm
Rhus typhina (sumak odurzający)
włoski
Rhus typhina (sumak odurzający)
Rhus typhina ‘Dissecta’ (sumak odurzający ‘Dissecta’)
cv. Dissecta

występowanie

Krzew, drzewo.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna (część środkowa i wschodnia) [czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), 1937r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne), społeczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6410 — zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (All.Molinion caeruleae)
· 6510 (szczególnie) — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)

właściwości i zastosowanie

Grupa użytkowa:

Analiza dostępności roślin (form i odmian #3)

wymagania i uprawa

Wymagania (parametry ogrodowe):
zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050312.11.js - Rhus typhina (sumak odurzający); Wleń – ogród
050312-11
leg. Jacek Soboń
/Wleń – ogród/ #4
znalezisko 20050702.1.bl - Rhus typhina (sumak odurzający)
050702-1
leg. Barbara Łotocka #7