atlas-roslin.pl

Rhus typhina L. [🔉 rus *]

sumak octowiec, sumak odurzający
Rhus hirta (L.) Sudw. [🔉 rus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rhus typhina (sumak octowiec)
liście i kwiatostan
Rhus typhina
Rhus typhina (sumak octowiec)
kwiatostan
Rhus typhina (sumak octowiec)
kwiaty
Rhus typhina (sumak octowiec)
kwiat męski
Rhus typhina (sumak octowiec)
pąk boczny
Rhus typhina
kora drzew o średnicy ok.12 cm
Rhus typhina (sumak octowiec)
włoski
Rhus typhina (sumak octowiec)
Rhus typhina ‘Dissecta’
cv. Dissecta

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rhus typhina (sumak octowiec)
Krzew lub niskie drzewo z Ameryki Północnej. U nas dziczejący i ekspansywny z uwagi na odrosty korzeniowe.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna (część środkowa i wschodnia) [czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), 1937r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne), społeczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6410 — zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (All.Molinion caeruleae)
· 6510 (szczególnie) — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Rhus typhina (sumak octowiec)
🌱
Wysoki krzew lub niskie drzewko z Ameryki Północnej. U nas uprawiany i dziczejący.

Efektowne są duże nieparzystopierzastozłożone liście, rozwijające się późną wiosną; jesienią przebarwiają się od żółtego do pomarańczowego i czerwonego. Atrakcyjne też gęste zbite wiechy owocostanowe o czerwonoamarantowej barwie; w przygaszonej, zrudziałej formie trwają do wiosny kolejnego roku. Młode owoce są stosowane do przyrządzani kwaskowatego napoju - zalewa się na około pół godziny wodą i to wystarcza dla nadania jej kwaśnego smaku (stąd polski epitet gatunkowy "octowiec").

Wadą jest znaczna ekspansywność. Trudny do wyplenienia z uwagi na tworzenie odrostów korzeniowych. Odmiany karłowe mogą być uprawiane w dużych donicach.

⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter)
🌿 ozdobne liście • ozdobne owoce

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ciepłe • osłonięte (przed wiatrami) • ↭ ekspansywny
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: niskie wymagania • uboga • lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a
Niskie wymagania glebowe. Stanowisko słoneczne, ciepłe; zupełnie mrozoodporny.

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #3) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

#4
js.050312-11
leg. Jacek Soboń
/Wleń – ogród/
#7
bl.050702-1
leg. Barbara Łotocka
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.142 [71.5]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.381 [16.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.461 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.294+70k [15]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. p.350 [12]
 • Sokolov S.Ja., 1958 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.4 p.324+326 [119.4]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.326 [86.9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.329 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.14 p.527 [85.14]
 • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.457 [38]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.237 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.412 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji