takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Asperula tinctoria L.

marzanka barwierska
na stronie — występowanie
Asperula tinctoria
Ogr.ziel.Inzighofen BW.Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Asperula tinctoria
Asperula tinctoria
Asperula tinctoria (marzanka barwierska)
Asperula tinctoria (marzanka barwierska)
Asperula tinctoria (marzanka barwierska)
Asperula tinctoria (marzanka barwierska)
Asperula tinctoria (marzanka barwierska)
Asperula tinctoria (marzanka barwierska)
Asperula tinctoria (marzanka barwierska)
Asperula tinctoria (marzanka barwierska)
Asperula tinctoria (marzanka barwierska)
Asperula tinctoria (marzanka barwierska)
Asperula tinctoria (marzanka barwierska)

występowanie

Asperula tinctoria (marzanka barwierska)
wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsta. Widne lasy, zarośla i ich skraje.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.