atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona częściowa (2.183)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Gratiola officinalis L. [🔉 gra·ti·o·la of·fi·ci·na·lis]

konitrut błotny
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
23.06.2020, Dolina Środkowej Odry; copyright © by Piotr Kobierski XL
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
XL
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Scrophulariaceae (trędownikowate)kl 7727

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.183 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2012 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą, z wymogiem ochrony czynnej.
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
XL
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gratiola officinalis (konitrut błotny)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00020000.10.rp - Gratiola officinalis (konitrut błotny); Krzesiński Park Krajobrazowy (Ziemia Lubuska)
020000-10
leg. Remigiusz Pielech
/Krzesiński Park Krajobrazowy (Ziemia Lubuska)/ #4
znalezisko 20200623.1.pkob - Gratiola officinalis (konitrut błotny); Dolina Środkowej Odry
200623-1
leg. Piotr Kobierski
/Dolina Środkowej Odry/ #8

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Gratiola officinalis (konitrut błotny)
🌱
Ziele słabo trujące. Zatrucia zwykle przypadkowe w wyniku nieprawidłowego dawkowania preparatów. Czynnikiem toksycznym jest zespół glikozydów. Działa silnie drażniąco na błonę śluzową przewodu pokarmowego, skórę i oczy oraz na ośrodkowy układ nerwowy (początkowo pobudzająco, potem depresyjnie). Ma działanie poronne, nasila krwawienie miesięczne.
słabo trująca