takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.183)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Gratiola officinalis L.

konitrut błotny
na stronie — występowanie
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
Krzesiński Park Krajobrazowy (Ziemia Lubuska); copyright © by Remigiusz Pielech
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
Gratiola officinalis (konitrut błotny)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.183 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2012 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą, z wymogiem ochrony czynnej.
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.