takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.183)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Gratiola officinalis L.

konitrut błotny
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
23.06.2020, Dolina Środkowej Odry; copyright © by Piotr Kobierski XL
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
XL
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
XL
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Scrophulariaceae (trędownikowate)kl 7727

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.183 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2012 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą, z wymogiem ochrony czynnej.
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
XL
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200623.1.pkob - Gratiola officinalis (konitrut błotny); Dolina Środkowej Odry
200623-1
leg. Piotr Kobierski
/Dolina Środkowej Odry/ #7

właściwości i zastosowanie

Ziele słabo trujące. Zatrucia zwykle przypadkowe w wyniku nieprawidłowego dawkowania preparatów. Czynnikiem toksycznym jest zespół glikozydów. Działa silnie drażniąco na błonę śluzową przewodu pokarmowego, skórę i oczy oraz na ośrodkowy układ nerwowy (początkowo pobudzająco, potem depresyjnie). Ma działanie poronne, nasila krwawienie miesięczne.
Grupa użytkowa:
słabo trująca