atlas-roslin.pl

Cotoneaster niger (Thunb.) Fr. [🔉 ko·to·ne·as·ter ni·ger]

irga czarna
Cotoneaster melanocarpa G. Lodd. [🔉 ko·to·ne·as·ter me·la·no·kar·pa] · Cotoneaster orientalis A. Kern. [🔉 ko·to·ne·as·ter o·ri·en·ta·lis]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cotoneaster niger (irga czarna)
Cotoneaster niger
owoc
Cotoneaster niger
liście widok od dołu
Cotoneaster niger
liście
Cotoneaster niger (irga czarna)
Cotoneaster niger (irga czarna)
Cotoneaster niger (irga czarna)
Cotoneaster niger
pokrój
cechy diagnostyczne w kluczu:Cotoneaster (irga)kl 4731

krótki opis

Podobna do irgi pospolitej (Cotoneaster integerrimus) ale ma czarne owoce z sinawym nalotem, kwiatostany ±wzniesione, dłuższe i bogatsze, 8-10 (15)-kwiatowe.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Cotoneaster niger (irga czarna)
Cotoneaster niger (irga czarna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cotoneaster niger (irga czarna)
Rozproszona na terenie kraju.

Nie jest stosowana jako roślina ozdobna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne • żyzność — podłoże ubogie

🌱 🌸
opcje Bazaru

wybrane okazy · selected collections

#2
js.100511-17
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Bolestraszyce/
#5
22 10 19 - 42
leg. Marek Snowarski
/Arboretum w Nadleśnictwie Marcule/

ten gatunek tworzy mieszańca:

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Cotoneaster niger (Thunb.) Fr. [🔉 ko·to·ne·as·ter ni·ger]Cotoneaster melanocarpa G. Lodd. [🔉 ko·to·ne·as·ter me·la·no·kar·pa] · Cotoneaster orientalis A. Kern. [🔉 ko·to·ne·as·ter o·ri·en·ta·lis](pl) irga czarna
niger, -gra, -grum (lat., adj.)
czarny
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. [12]
 • Podbielkowski, Z., 1900 — Rośliny wydm. [32]
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 [71.3]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... [16.7]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Sokolov S.Ja., 1954 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.3 [119.3]
 • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 [86.10]
 • Komarov, V.L., Juzenczuk, S.W., 1939 — Flora URSS T.9 [85.9]
 • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. [38]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji