atlas-roslin.pl

Taxodium distichum (L.) Rich. [🔉 ta·kso·di·um *]

cypryśnik błotny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Wrocław, Park Szczytnicki; copyright © by Mateusz Bobiec
Taxodium distichum
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Pinopsida (szpilkowe)kl 2496

pneumatofor

Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
przed drzewem widoczne liczne korzenie oddechowe
Taxodium distichum
pneumatofory
Cypryśnik błotny rośnie naturalnie na bagnach i terenach zalewowych w USA wzdłuż południowo-wschodnich wybrzeży Atlantyku.

Drzewo to wytwarza bardzo charakterystyczne korzenie oddechowe (pneumatofory). Są to różnej wielkości kolankowate lub stożkowate zgrubienia na korzeniach, wystające nad powierzchnię gleby (lub wody). Umożliwiają one dostęp powietrza do systemu korzeniowego np. zalanego wodą gruntową. Ten cypryśnik jest czasami sadzony u nas w parkach, w miejscach wilgotnych, np. znajdziemy go w Parku Uzdrowiskowym w Kołobrzegu. Cypryśnik błotny rośnie naturalnie na bagnach i terenach zalewowych w USA wzdłuż południowo-wschodnich wybrzeży Atlantyku.

space

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Takson uprawiany.[491]

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6b

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #7) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.taxdisB.mtbobiec - Taxodium distichum (cypryśnik błotny); Wrocław, Park Szczytnicki
taxdisB
leg. Mateusz Bobiec
/Wrocław, Park Szczytnicki/ #9
znalezisko 20050712.5.js - Taxodium distichum (cypryśnik błotny); Ogród Dendrologiczny w Kórniku
050712-5
leg. Jacek Soboń
/Ogród Dendrologiczny w Kórniku/ #4
znalezisko 00010000.10_13_11.jmak - Taxodium distichum (cypryśnik błotny); Niemcy
10_13_11
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy / #6
znalezisko 00010000.taxdisA.mtbobiec - Taxodium distichum (cypryśnik błotny); Wrocław, OB
taxdisA
leg. Mateusz Bobiec
/Wrocław, OB/ #5
znalezisko 20150407.2.15 - Taxodium distichum (cypryśnik błotny); Arboretum Kórnik
150407-2
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Kórnik/ #4
znalezisko 20220506.217.22 - Taxodium distichum (cypryśnik błotny); Arboretum Wojsławice
220506-217
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/ #3