atlas-roslin.pl

Veronica montana L.

przetacznik górski
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Veronica montana (przetacznik górski)
Veronica montana (przetacznik górski)
Veronica montana (przetacznik górski)
Veronica montana (przetacznik górski)
Veronica montana (przetacznik górski)
Veronica montana (przetacznik górski)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Veronica montana (przetacznik górski)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Veronica montana (przetacznik górski)
Dość częsty, głównie w zachodniej i południowej Polsce. Lasy, zwłaszcza bukowe.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#2
and.090802-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/okolice Miechowa, pn. Małopolska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.389 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.330 [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.575 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.421 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.438 [9]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.242+250 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.448 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1955 — Flora URSS. T.22 p.455 [85.22]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.247 [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.527 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji