Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)
Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)
Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)
liście
Anthericum ramosum
kwiat, widok z boku
Anthericum ramosum
Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Anthericum (pajęcznica)kl 8441
Anthericum ramosum
owoc
Bylina z krótkim kłączem. Łodygi wzniesione, 30-80(100)cm wysokości, nierozgałęzione, zwykle gęsto ulistnione tylko w nasadzie.

space

Listki korony (8)10-15(20)mm, tak długie lub nieco krótsze od perykladium, różnej szerokości, zewnętrzne podługowato równowąskie, wewnętrzne podługowato eliptyczne do eliptycznych (wyraźnie szersze od zewnętrznych).

space

Szyjka słupka wyraźnie (do 7mm) dłuższa od okwiatu, prosta (czasami nieco zgięta), wzniesiona.

space

Kwitnienie od (czerwca) lipca do sierpnia.

Przekrój poprzeczny liścia: wiązki przewodzące podługowate (stosunek długość/szerokość jak 5:2 do 3:1), oddzielony od epidermy przez 1(2) warstwy miękiszu, lub bez miękiszu w tym miejscu; komórki epidermy różnej wielkości, przy głównych wiązkach zdecydowanie większe, ich zewnętrzna ściana wyraźnie wypukłą.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)
Suche, kamieniste tereny trawiaste, zbocza, świetliste lasy dębowe i mieszane i ich skraje. Gleby suche lub okresowo wysychające, gliniastopiaszczyste do piasków, często płytkie, szkieletowe, także na głębokich, organicznych, preferuje gleby zasadowe do silnie zasadowych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów[7]:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#2
and.040720-5
leg. Anna Nowak-Dańda
/pd.-zach. Kraków/
#3
and.050717-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/okolice Bolechowic, wyż. Krakowsko-Częstochowska/
#3
bg.070710-2
leg. Błażej Gierczyk
/Bychawa, rez. Podzamcze/
#2
bg.040723-4
leg. Błażej Gierczyk
/ rezerwat Goździk siny w Grzybnie/
#43
wm.150823-2
leg. Waldemar i Maria Mazur
/Olsztyn [Częstochowa]; Góra Biakło [340m n.p.m.]/

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany uprawne (#1) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Anthericum ramosum L. [🔉 an·te·ri·kum rā·m·sum](pl) pajęcznica gałęzista
rāmsus, -a, -um; rāmōsissimus (lat., adj.) — gałęzisty, silnie rozgałęziony; przymiotnik od rzeczownika ramus, -i - gałęź; stopień najwyższy ramosissimus, -a, -um
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 [85.4]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji