atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Anthericum ramosum L. [🔉 an·te·ri·kum *]

pajęcznica gałęzista
Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)
20.07.2004, pd.-zach. Kraków; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)
Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)
liście
Anthericum ramosum
kwiat, widok z boku
Anthericum ramosum
Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Anthericum (pajęcznica)kl 8441
Anthericum ramosum
owoc
Bylina z krótkim kłączem. Łodygi wzniesione, 30 – 80 (100) cm wysokości, nierozgałęzione, zwykle gęsto ulistnione tylko w nasadzie.

space

Przekrój poprzeczny liścia: wiązki przewodzące podługowate (stosunek długość/szerokość jak 5:2 do 3:1), oddzielony od epidermy przez 1 (2) warstwy miękiszu, lub bez miękiszu w tym miejscu; komórki epidermy różnej wielkości, przy głównych wiązkach zdecydowanie większe, ich zewnętrzna ściana wyraźnie wypukłą.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)
Suche, kamieniste tereny trawiaste, zbocza, świetliste lasy dębowe i mieszane i ich skraje. Gleby suche lub okresowo wysychające, gliniastopiaszczyste do piasków, często płytkie, szkieletowe, także na głębokich, organicznych, preferuje gleby zasadowe do silnie zasadowych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040720.5.and - Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista); pd.-zach. Kraków
040720-5
leg. Anna Nowak-Dańda
/pd.-zach. Kraków/ #2
znalezisko 20050717.3.and - Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista); okolice Bolechowic, wyż. Krakowsko-Częstochowska
050717-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/okolice Bolechowic, wyż. Krakowsko-Częstochowska/ #3
znalezisko 20070710.2.bg - Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista); Bychawa, rez. Podzamcze
070710-2
leg. Błażej Gierczyk
/Bychawa, rez. Podzamcze/ #3
znalezisko 20040723.4.bg - Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista);  rezerwat Goździk siny w Grzybnie
040723-4
leg. Błażej Gierczyk
/ rezerwat Goździk siny w Grzybnie/ #2
znalezisko 20150823.2.wm - Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista); Olsztyn [Częstochowa]; Góra Biakło [340m n.p.m.]
150823-2
leg. Waldemar i Maria Mazur
/Olsztyn [Częstochowa]; Góra Biakło [340m n.p.m.]/ #43

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne
ogród naturalistyczny
wysokość: do 1 m
kwitnienie: od maja do czerwca

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin