atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.188)

Phyteuma orbiculare L.

zerwa kulista zerwa główkowata
Phyteuma Phyteuma Phyteuma PhyteumaPhyteumazerwa kłosowa (Phyteuma spicatum)zerwa Scheuchzera (Phyteuma scheuchzeri)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
27.05.2006, G. Stołowe; copyright © by Błażej Gierczyk
Phyteuma orbiculare
24.07.1991, Dolina Chochołowska (Tatry); copyright © by Antoni Mielnikow
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma orbiculare
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
kwiat, widok z boku
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
kwiaty, widok z boku
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.188 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060527.3.bg - Phyteuma orbiculare (zerwa kulista); G. Stołowe
060527-3
leg. Błażej Gierczyk
/G. Stołowe/ #4
znalezisko 20010701.9.bl - Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
010701-9
leg. Barbara Łotocka #2
znalezisko 00010000.10_8_50.jmak - Phyteuma orbiculare (zerwa kulista); Donautal Niemcy
10_8_50
leg. Jarosław Makowski
/Donautal Niemcy/ #2
znalezisko 00010000.10_9_19.jmak - Phyteuma orbiculare (zerwa kulista); Donautal Niemcy
10_9_19
leg. Jarosław Makowski
/Donautal Niemcy / #6