atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Aesculus flava Sol. ex Hope

kasztanowiec żółty
Aesculus lutea Wangerin · Aesculus octandra Marshall
Aesculus Aesculus Aesculus Aesculuskasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum)kasztanowiec gładki (Aesculus glabra)
🌸🌱
Aesculus flava (kasztanowiec żółty)
gałązka, młode owoce; 19.05.2004, Katowice; copyright © by Antoni Mielnikow
Aesculus flava (kasztanowiec żółty)
kwiatostan
Aesculus flava (kasztanowiec żółty)
var. virginica
Aesculus flava (kasztanowiec żółty)
pokrój
Aesculus flava (kasztanowiec żółty)
pąki
Aesculus flava (kasztanowiec żółty)
Aesculus flava (kasztanowiec żółty)
Aesculus flava (kasztanowiec żółty)
liść
Aesculus flava (kasztanowiec żółty)
liść, widok od dołu
Aesculus flava

występowanie

Aesculus flava
Uprawiane drzewo ozdobne.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1813r. (introdukcja), XXw.?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Aesculus flava (kasztanowiec żółty)
🌱
Liście błyszczące; kwiaty żółte.

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5b

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060219.2.js - Aesculus flava (kasztanowiec żółty); Maciejowiec, park
060219-2
leg. Jacek Soboń
/Maciejowiec, park/ #4
znalezisko 20060527.6.js - Aesculus flava (kasztanowiec żółty); Maciejowiec, park
060527-6
leg. Jacek Soboń
/Maciejowiec, park/ #7
znalezisko 20060514.1.pk - Aesculus flava (kasztanowiec żółty); ogród botaniczny UW, Warszawa
060514-1
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny UW, Warszawa/ #1