Capsella bursa-pastoris (tasznik pospolity)
copyright © by Barbara Łotocka
Capsella bursa-pastoris (tasznik pospolity)
Capsella bursa-pastoris
pokrój na początku kwitnienia
Capsella bursa-pastoris
owoc
Capsella bursa-pastoris (tasznik pospolity)
Capsella bursa-pastoris (tasznik pospolity)
Capsella bursa-pastoris

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Brassicaceae - owoce krępekl 2254
Gatunek o bardzo dużej zmienności. Dotyczy ona szczególnie kształtu i podziału blaszki liściowej, gęstości owłosienia, wielkości płatków, a zwłaszcza kształtu i wielkości łuszczynek. W rozmnażaniu dominuje samopylność stąd mnogość form o charakterze czystych linii.
Rośliny jednoroczne lub dwuletnie; korzeń wrzecionowaty, rozgałęziony, cienki, jasny.

space

Liście odziomkowe podługowate, ogonkowe, w różnym stopniu pierzasto podzielone lub przynajmniej ząbkowane albo nieregularnie wycinane, rzadko ±całobrzegie. Liście łodygowe zwykle ze strzałkowatą nasadą obejmujące łodygę, wyższe ±całobrzegie, poza tym jak dolne; rzadko łodyga bezlistna. Wszystkie liście w różnym stopniu owłosione, brzegiem z włoskami prostymi, poza tym z gwiazdkowatymi.

space

Kwitnienie od marca do października, także w cieplejszych okresach zimy.

występowanie

Capsella bursa-pastoris
wystepowanie
o mapie występowania
Roślina pospolita, wybitnie synantropijna. Przydroża, tereny kolejowe i inne tereny ruderalne, chwast upraw, zruderalizowane trawniki, śmietniki. Na glebach lekkich i ciężkich, udeptywanych i wzruszonych, mineralnych i umiarkowanie próchnicznych, często zasobniejszych w azot.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorsko-iranoturański [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.B50.bl - Capsella bursa-pastoris (tasznik pospolity)
B50
leg. Barbara Łotocka #5
znalezisko 20020501.15.02 - Capsella bursa-pastoris (tasznik pospolity); Wrocław, os. Nowy Dwór, teren przy rz. Ślęza
020501-15
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, os. Nowy Dwór, teren przy rz. Ślęza/ #5
znalezisko 20130000.capbp.13 - Capsella bursa-pastoris (tasznik pospolity); Wrocław
130000-capbp
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #1