atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Juncus gerardi Loisel.

sit Gerarda
Juncus gerardi (sit Gerarda)
20.07.2015, zatoka Pucka; copyright © by Jerzy Kruk XL
Juncus gerardi (sit Gerarda)
20.07.2015, zatoka Pucka; copyright © by Jerzy Kruk
Juncus gerardi (sit Gerarda)
20.07.2015, zatoka Pucka; copyright © by Jerzy Kruk XL
Juncus gerardi (sit Gerarda)
Juncus gerardi (sit Gerarda)
3D

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Solniska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.