takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rumex acetosa L.

szczaw zwyczajny (potocznie: szczaw)
Acetosa pratensis Mill.
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
12.05.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski XL
Rumex acetosa
kwiaty żeńskie
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
XL
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
XL
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)

cechy charakterystyczne

Bylina dwupienna; 30-100 cm wysokości. Korzeń krótki i cienki (2-5 mm średnicy), rzadko w górze rozgałęziony, odchodzą od niego, także w górnej części, liczne zgrubiałe korzenie boczne.

space

Gałązki kwiatostanu nierozgałęzione (u silnych egzemplarzy dolne gałązki miewają nieliczne gałązki drugiego rzędu). Listki okrywy 3.5-5 mm długości, z guzkiem u nasady, zielone do nabiegłych czerwono.

space

Kwitnie maj/czerwiec-lipiec/sierpień.

występowanie

Szczaw jest uprawiany jako warzywo liściowe, w odmianach znajdują się odmiany ogrodowe. O ile w podręcznikach warzywnictwa jest ujęty jako Rumex acetosa to botanicy ujmują go jako osobny gatunek szczaw ogrodowy (Rumex rugosus).
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolicie na łąkach, pastwiskach, przydrożach; na glebach wilgotnych i podmokłych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020512.5.02 - Rumex acetosa (szczaw zwyczajny); dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia
020512-5
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia/ #12

właściwości i zastosowanie

Grupa użytkowa: dzikie rośliny jadalne