atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

Mespilus germanica L. [🔉 mes·pi·lus]

nieszpułka zwyczajna
Mespilus germanica (nieszpułka zwyczajna)
25.09.2021, Ogród Botaniczny w Kielcach; copyright © by Marek Snowarski XL
Mespilus germanica (nieszpułka zwyczajna)
Mespilus germanica (nieszpułka zwyczajna)
Mespilus germanica (nieszpułka zwyczajna)
Mespilus germanica (nieszpułka zwyczajna)
Mespilus germanica (nieszpułka zwyczajna)
Mespilus germanica (nieszpułka zwyczajna)
Mespilus germanica (nieszpułka zwyczajna)
Mespilus germanica (nieszpułka zwyczajna)
Mespilus germanica (nieszpułka zwyczajna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Malaceae (jabłkowate)kl 8096

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Mespilus germanica (nieszpułka zwyczajna)
🌱
Jeden z najstarszych krzewów owocowych, uprawiany od starożytności w rejonie śródziemnomorskim i cieplejszych rejonach Europy. Szczególnie popularny w średniowieczu.

space

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5b
ekologiczne liczby wskaźnikowe Mespilus germanica (nieszpułka zwyczajna)
Z uwagi na niską mrozoodporność jego pewna uprawa w Polsce nie jest możliwa. Można próbować amatorskiej uprawy ogródkowej na osłoniętych, szczególnie ciepłych stanowiskach.

space

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #5) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.254.jmak - Mespilus germanica (nieszpułka zwyczajna); Niemcy
254
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #10
znalezisko 20200200.1.jmak - Mespilus germanica (nieszpułka zwyczajna); Niemcy
200200-1
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #3
znalezisko 20210000.17.21 - Mespilus germanica (nieszpułka zwyczajna); Ogród Botaniczny w Kielcach
210000-17
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny w Kielcach/ #3

+Crataegomespilus dardarii · nieszpułkowiec Dardara

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
Mieszaniec międzyrodzajowy powstały w wyniku zaszczepienia nieszpułki zwyczajnej (Mespilus germanica) na głogu jednoszyjkowym (Crataegus monogyna); tzw. mieszaniec wegetatywny.

mieszaniec Mespilus germanica L.

×Crataemespilus grandiflora · głogonieszpułka wielkokwiatowa
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
wystepowanie
Crataegus laevigata · głóg dwuszyjkowy
Crataegus oxyacantha · Crataegus palmstruchii
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]