atlas-roslin.pl

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. [🔉 di·gi·ta·ri·a *]

palusznik krwawy
Panicum sanguinale L. [🔉 pa·ni·kum *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
pokrój
Digitaria sanguinalis
pokrój, rośliny po kwitnieniu
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
3D
kłoski
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
3D
kłoski
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
3D
kłoski
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
kwiatostan
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
3D
liść widok z wierzchu
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
3D
liść widok od spodu

opis

Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
języczek liściowy, owłosienie pochwy
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
3D
wypreparowane kłoski
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
3D
kłoski
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
3D
źdźbło
Roślina jednoroczna, jara, tworzy luźne kępy. Często fioletowo-czerwono nabiegła.

space

Źdźbło z 4-9 międzywęźlami. Pochwy liściowe miękko owłosione, rzadziej nagie, zamknięte; kolanka delikatnie owłosione lub nagie. Języczek liściowy do 2 mm długości, tępo zakończony, biały, potem czerwono przebarwiony. Blaszki liściowe nagie lub z włoskami do 3 mm długości, w pączku zwinięte, 3-10(20) cm długości i 3-8(14) mm szerokości.
Kłos złożony, palczasty, z (4)5(-8-10) kłosami, długości 3-15 cm, o osi w przekroju trójkątne.
Kłoski zebrane po 2-5 na krótkich gałązkach przylegających do osi kłosa, zwykle fioletowo nabiegłe, podłużne, 3-3.5 mm długości, 1-1.1 mm szerokości, 0.5-0.9 mm grubości. Kłoski dwukwiatowe, z tego pierwszy kwiat, płonny, zredukowany, pozostała z niego głównie plewka dolna która jest największą i najsilniejszą w kłosku, określa jego długość i formę.
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
3D
oplewione ziarniaki
Plewa dolna zredukowana do drobniutkiej łuski, ledwo widoczna.
Plewa górna równa połowie długości plewki dolnej kwiatu płodnego, 3-nerwowa, owłosiona na brzegu i między nerwami.
Plewka dolna pierwszego, płonnego, kwiatu („trzecia plewa”) wyraźnie (5)7-nerwowa, w części płaskowklęsła, brzegiem obejmująca drugą stronę kłoska, owłosiona na brzegu, poza tym naga. Plewki górnej kwiatu płonnego brak.

space

Ziarniak 1.7-2.0 mm długości, 0.8-1.0 mm szerokości i 0.3-0.4 grubości [5] (2.25-2.5 mm długości i 0.7-1.0 mm szerokości [22.3]), eliptyczny wydłużony, żółty, przeświecający, otoczony twardymi plewkami.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
Trawa pospolita na niżu, zwłaszcza w cieplejszych rejonach Polski, jako roślina o wysokich wymaganiach cieplnych późno zaczyna wegetację.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#11 #4 3D
03 07 05 - 4
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogródki działkowe/
#25 #16 3D
10 00 00 - swA_4
leg. Marek Snowarski
↓nieplewka dolna sterylnego kwiatu ("trzecia plewa") wyłącznie z krótkimi, do 0.5 mm długości włoskami
  ssp. sanguinalis

Pospolicie. Dawniej uprawiana na paszę, obecnie zdziczała.

↑nie plewka dolna sterylnego kwiatu ("trzecia plewa") z 1-2 mm długości szczecinkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  ssp. pectiniformis Henrard ≡ D., ciliaris auct.

Rzadko.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.210 [5]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.928 [40]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.878 [3]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.606 [15]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.726 [11]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.632 [9]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.322+323i+358 [80]
 • Tymrakiewicz, W., 1976 — Atlas chwastów. p.416 [22.3]
 • Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.613 [20]
 • Fisjunov, A.B., 1984 — Sornyje rastjenija. p.238 [83]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.22 [81]
 • Mowszowicz, J., 1977 — Pospolite rośliny naczyniowe Polski. p.574 [2]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.356 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.376 [17]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.29+t2 [85.2]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.262 [150.5]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji