takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Juncus trifidus L.

sit skucina
na stronie — występowanie · znaleziska