atlas-roslin.pl

Gentiana pneumonanthe L. [🔉 gen·ti·a·na *]

goryczka wąskolistna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
XL
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
szczyty kwiatostanów
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentiana (goryczka)kl 5185

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.181 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

cechy diagnostyczne w kluczu:Gentiana (goryczka)kl 5185

wybrane okazy · selected collections

#2
am.030719-4
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Sławkowa/
#3
rp.11
leg. Remigiusz Pielech
/Wrocław, pola wodonośne/
#5
kswit.19
leg. Konrad Świtalski
/Wielkopolska/
#2
bg.040729-1
leg. Błażej Gierczyk
/rezerwat Łąka Sulistrowicka, masyw Ślęży/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.102 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.15 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.522 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.360 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.383 [9]
 • Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 p.66+69 [86.3]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.391 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 p.547 [85.18]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.61 [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.601 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji