atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.181); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Gentiana pneumonanthe L. [🔉 gen·ti·a·na *]

goryczka wąskolistna
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
Wielkopolska; copyright © by Konrad Świtalski XL
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
szczyty kwiatostanów
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentiana (goryczka)kl 5185

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.181 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030719.4.am - Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna); okolice Sławkowa
030719-4
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Sławkowa/ #2
znalezisko 00020000.11.rp - Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna); Wrocław, pola wodonośne
020000-11
leg. Remigiusz Pielech
/Wrocław, pola wodonośne/ #3
znalezisko 00010000.19.kswit - Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna); Wielkopolska
19
leg. Konrad Świtalski
/Wielkopolska/ #5
znalezisko 20040729.1.bg; rezerwat Łąka Sulistrowicka, masyw Ślęży
040729-1
leg. Błażej Gierczyk
/rezerwat Łąka Sulistrowicka, masyw Ślęży/ #2