atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Trientalis europaea L.

siódmaczek leśny