antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

bożodrzew gruczołowaty ajlant wyniosły
Ailanthus glandulosa Desf.
na stronie — występowanie
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
23.08.2007, park Saski w Warszawie; copyright © by Piotr Sikorski
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima
pokrój
Ailanthus altissima
kora

występowanie

Drzewo ozdobne. Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia (Chiny) [czas przybycia na teren Polski: 1808r. (introdukcja), 1931r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 13pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Siedliska silnie antropogenicznie zaburzone i obszary chronione.
- powód uprawy: Uprawiany, zwłaszcza w zieleni miejskiej, jako osobliwe drzewo ozdobne (prążkowana kora, grube pędy i wielkie liście); szybko rosnące, niewymagające, odporne na suszę i zanieczyszczenia powietrza.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, głównie w miastach, rzadko na terenach leśnych, częściej na terenach wylesionych i silnie zruderalizowanych.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych oraz w pobliżu wód.