atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

bożodrzew gruczołowaty, ajlant wyniosły
Ailanthus glandulosa Desf.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Drzewo ozdobne z górzystych rejonów północno-wschodnich Chin. W uprawie jako ozdobne do XIX w. Zaczął pojawiać się na siedliskach synantropijnych w latach 30-tych XX w. W końcu XX w. spotykany coraz częściej, jako ekspansywny epekofit głównie na zachodzie Polski, zwłaszcza na terenach ruderalnych, rzadko w lasach i dolinach rzek. Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia (Chiny) [czas przybycia na teren Polski: 1808r. (introdukcja), 1931r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 13pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Siedliska silnie antropogenicznie zaburzone i obszary chronione.
- powód uprawy: Uprawiany, zwłaszcza w zieleni miejskiej, jako osobliwe drzewo ozdobne (prążkowana kora, grube pędy i wielkie liście); szybko rosnące, niewymagające, odporne na suszę i zanieczyszczenia powietrza.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, głównie w miastach, rzadko na terenach leśnych, częściej na terenach wylesionych i silnie zruderalizowanych.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych oraz w pobliżu wód.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070823.1.psk - Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty); park Saski w Warszawie
070823-1
leg. Piotr Sikorski
/park Saski w Warszawie/ #4
znalezisko 00010000.312.jmak - Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
312
leg. Jarosław Makowski #6
znalezisko 20220000.1.jmak - Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty); Niemcy, Berlin, Gärten der Welt
220000-1
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, Berlin, Gärten der Welt/ #13

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
🌱
🌳 drzewa liściaste • liście sezonowe

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin