atlas-roslin.pl

Campanula serrata (Kit.) Hendrych [🔉 kam·pa·nu·la *]

dzwonek piłkowany, dzwonek lancetowaty
Campanula napuligera Schur
Campanula serrata (dzwonek piłkowany)
10.08.2009, Hala Kondratowa, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda XL
Campanula serrata (dzwonek piłkowany)
XL
Campanula serrata (dzwonek piłkowany)
Campanula serrata
Campanula serrata
Campanula serrata
pokrój
Campanula serrata
kwiaty
Campanula serrata (dzwonek piłkowany)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 7904

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.170 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Campanula serrata (dzwonek piłkowany)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090810.3.and - Campanula serrata (dzwonek piłkowany); Hala Kondratowa, Tatry
090810-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/Hala Kondratowa, Tatry/ #5
znalezisko 20060717.7.js - Campanula serrata (dzwonek piłkowany); Bieszczady, Bukowe Berdo
060717-7
leg. Jacek Soboń
/Bieszczady, Bukowe Berdo/ #4