atlas-roslin.pl

Campanula serrata (Kit.) Hendrych [🔉 kam·pa·nu·la *]

dzwonek piłkowany, dzwonek lancetowaty
Campanula napuligera Schur [🔉 kam·pa·nu·la *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Campanula serrata (dzwonek piłkowany)
XL
Campanula serrata (dzwonek piłkowany)
XL
Campanula serrata (dzwonek piłkowany)
Campanula serrata
Campanula serrata
Campanula serrata
pokrój
Campanula serrata
kwiaty
Campanula serrata (dzwonek piłkowany)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 7904

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.170 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Campanula serrata (dzwonek piłkowany)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Campanula serrata (dzwonek piłkowany)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status "Natura 2000": priorytetowy takson o znaczeniu wspólnotowym (kod: 4070, lp.126[407])
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

#5
and.090810-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/Hala Kondratowa, Tatry/
#4
js.060717-7
leg. Jacek Soboń
/Bieszczady, Bukowe Berdo/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji