atlas-roslin.pl

Corallorhiza trifida Châtel. [🔉 ko·ral·lor·ri·za]

żłobik koralowy
Corallorhiza innata R.Br. · Corallorhiza neottia Scop.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
22.06.2007, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
osobnik; kwitnące rośliny widziane z boku; widoczne bezlistne łodygi zakończone luźnymi kwiatostanami; na łodygach widoczne szczątkowe, łuskowate, bezzieleniowe liście obejmujące łodygi
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
owoce
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
kwiatostan; kwiatostan widziany z boku
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
kwiat; pojedynczy kwiat widziany od przodu; widoczna czerwono nakrapiana biaława warżka
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
kwiat; pojedynczy kwiat widziany od góry; widoczna czerwono nakrapiana biaława warżka
cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 707

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.345 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
zbiorowisko; podszycie buczyny karpackiej z wyspowo rozmieszczonymi grupami żłobika koralowego
ekologiczne liczby wskaźnikowe Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070622.11.and - Corallorhiza trifida (żłobik koralowy); Tatry
070622-11
leg. Anna Nowak-Dańda
/Tatry/ #3
znalezisko 20100627.1.sm - Corallorhiza trifida (żłobik koralowy); Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Nowy Waliszów
100627-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Nowy Waliszów/ #5
znalezisko 20060608.1.wm - Corallorhiza trifida (żłobik koralowy); Olkusz; Pazurek [kompleks buczyn]
060608-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar MAZUR
/Olkusz; Pazurek [kompleks buczyn]/ #29
znalezisko 19940526.1.am; okolice Olkusza
940526-1
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Olkusza/ #1
znalezisko 19910608.2.am; okolice Olkusza
910608-2
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Olkusza/ #1
znalezisko 00010000.12.kbb
12
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz #3