atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Laserpitium archangelica Wulfen [🔉 la·ser·pi·ti·um *]

okrzyn jeleni
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Babia Góra; copyright © by Michał Węgrzyn
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
cechy diagnostyczne w kluczu:Laserpitium (okrzyn)kl 9288

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(ii) % osobników generatywnych w każdej subpopulacji 90-100%.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.1.wegrzyn - Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni); Babia Góra
1
leg. Michał Węgrzyn
/Babia Góra/ #15
znalezisko 20110613.5.js - Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
110613-5
leg. Jacek Soboń #6
znalezisko 20060711.1.am - Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni); Babia Góra
060711-1
leg. Antoni Mielnikow
/Babia Góra/
/w ogródku PN/ #4