atlas-roslin.pl

Laserpitium archangelica Wulfen [🔉 la·ser·pi·ti·um *]

okrzyn jeleni
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
cechy diagnostyczne w kluczu:Laserpitium (okrzyn)kl 9288

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(ii) % osobników generatywnych w każdej subpopulacji 90-100%.

cechy diagnostyczne w kluczu:Laserpitium (okrzyn)kl 9288

wybrane okazy · selected collections

#15
wegrzyn.1
leg. Michał Węgrzyn
/Babia Góra/
#6
js.110613-5
leg. Jacek Soboń
#4
am.060711-1
leg. Antoni Mielnikow
/Babia Góra/
/w ogródku PN/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.381 [71.5]
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom IX, 1960 — Umbelliferae p.128 [16.9]
  • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.369 [150.2]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.460 [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
  • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji