Carex davalliana (turzyca Davalla)
kępa
Carex davalliana (turzyca Davalla)
Carex davalliana (turzyca Davalla)
Carex davalliana (turzyca Davalla)
Carex davalliana (turzyca Davalla)
Carex davalliana (turzyca Davalla)
Carex davalliana (turzyca Davalla)
Carex davalliana (turzyca Davalla)
XL
Carex davalliana (turzyca Davalla)
XL
Carex davalliana (turzyca Davalla)
XL
Carex davalliana (turzyca Davalla)
XL
Carex davalliana (turzyca Davalla)
XL
Carex davalliana (turzyca Davalla)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:turzyce z pojedynczym kłosemkl 131
Roślina kępkowa, bez długich rozłogów.

Kłos żeński luźnoowocowy.

Pęcherzyki jajowato-lancetowate, rzadko jajowate, cienkoskórne, z delikatnymi nerwami, z długim dzióbkiem.

Łodyga trójgraniasta, głęboko bruzdowana, szorstka.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.378 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Carex davalliana (turzyca Davalla)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex davalliana (turzyca Davalla)
Nieczęsta. Torfowiska niskie.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

#2
sm.990600-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Słone/
#2
sm.090906-4
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Orlickie, Przełęcz Polskie Wrota/
#7
jmak.10_2_21
leg. Jarosław Makowski
/Bad Schüssenried, Niemcy/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Carex davalliana (turzyca Davalla)
🌱
wysokość: 30 – 45 cm
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.843 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.619 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.605 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.135+214+221 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.277 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.653 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.165+t14 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.301 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.838 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji