atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Scirpus sylvaticus L.

sitowie leśne
Scirpus sylvaticus (sitowie leśne)
25.05.2002, Wrocław, dolina Bystrzycy; copyright © by Marek Snowarski
Scirpus sylvaticus (sitowie leśne)
Scirpus sylvaticus (sitowie leśne)
Scirpus sylvaticus
brak kolanka, pochwa zrośnięta
Scirpus sylvaticus
pochwa zrośnięta
Scirpus sylvaticus
kwiatostan, rozrzutka po kwitnieniu
Scirpus sylvaticus
Scirpus sylvaticus
Scirpus sylvaticus
cechy diagnostyczne w kluczu:Scirpus (sitowie)kl 6470

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolite. Brzegi wód, mokre łąki i olszyny.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020525.24b.02 - Scirpus sylvaticus (sitowie leśne); Wrocław, dolina Bystrzycy
020525-24b
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, dolina Bystrzycy/ #5

wymagania i uprawa

🌸

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna lub gleba mokra • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże żyzne