atlas-roslin.pl

Festuca pallens Host [🔉 fes·tu·ka *]

kostrzewa blada, kostrzewa sina
Festuca glauca auct. non Vill. [🔉 fes·tu·ka *] · Festuca ovina L. ssp. glauca (Hack.) Kozłowska var. pallens (Host) Kozłowska · Festuca ovina L. var. glauca Hack. subvar. psammophila Hack.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

podgatunki

Z tym gatunkiem bywa utożsamiana kostrzewa sina (Festuca glauca), trawa z południowo-zachodniej Europy, w licznych odmianach używana w ogrodach.
ssp. palens — wszystkie liście gładkie lub w górnej 1/4 słabo szorstkie; źdźbło pod wiechą prawie zawsze gładkie
ssp. scabrifolia (Hackel ex Rohlena) Markgr.-Dannenb. — przynajmniej niektóre liście (przynajmniej na grzbiecie) szorstkie i w dolnej połowie; źdźbło pod wiechą prawie zawsze szorstkie; liście z 9-11(16) nerwami i 7-9 żebrami

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.351 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie - Festuca pallens (kostrzewa blada)
Festuca pallens (kostrzewa blada)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Festuca pallens (kostrzewa blada)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — [V] – narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach

wybrane okazy · selected collections

#7 #2 3D
jkr.120510-2
leg. Jerzy Kruk
/ogr. bot. Kraków/
#3
jmak.0816_1
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. [5]
 • Kubát K. et al., 2002 — Klíč ke květeně České republiky [105]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 [86.1]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z [166]
 • Kozłowski S. et al., 2012 — Trawy. Właściwości, występowanie i wykorzystanie. [324]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji