antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, potencjalnie inwazyjny [234]

Asclepias syriaca L.

trojeść amerykańska
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
19.07.2009, Lipienice k/ Szydłowca; copyright © by Jerzy Kruk
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca
owoce
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
XL
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)

cechy charakterystyczne

Bylina z obfitym, białym sokiem mlecznym. Kłącze długie, pełzające, mięsiste, 1-2(3)cm średnicy.

space

Liście naprzeciwległe, rzadziej w okółkach; krótkoogonkowe, bez przylistków; blaszka jajowata, w nasadzie zaokrąglona, w górze tępo szpiczasta, całobrzega, 18-28cm długości i 8-14cm szerokości; z 20-30 parami nerwów bocznych, spodem wystających; górą krótko owłosiona, ciemnozielona; spodem gęsto, wełniście owłosiona, szarozielona.

space

Kwiaty (4)-5-krotne, obupłciowe, o symetrii promienistej, wonne. Łatki korony ciemne, odgięte w dół. Koronka jasna, z rożkowatymi wyrostkami. Pręciki zrośnięte ze słupkiem w prętosłup.

space

Kwitnienie w czerwcu i lipcu.

występowanie

Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
XL
Uprawiana bylina ozdobna. Łatwo dziczejąca i obecnie już inwazyjna. Ciepłe stanowiska, na skarpach kolejowych i przydrożnych, na terenach ruderalnych. Na glebach przeważnie lekkich, wysychających, częściej na zasadowych, w pełnym słońcu i półcieniu. Propaguje się głównie wegetatywnie, w mniejszym stopniu przez nasiona.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, potencjalnie inwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw., 1872r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne ( i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060703.7.js - Asclepias syriaca (trojeść amerykańska); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
js.060703-7
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #2
znalezisko 20090719.1.jkr - Asclepias syriaca (trojeść amerykańska); Lipienice k/ Szydłowca
jkr.090719-1
leg. Jerzy Kruk
/Lipienice k/ Szydłowca/ #3
znalezisko 20060617.4.psk - Asclepias syriaca (trojeść amerykańska); wilgotne łąki przy torowisku kolejowym w okolicach Radomia
psk.060617-4
leg. Piotr Sikorski
/wilgotne łąki przy torowisku kolejowym w okolicach Radomia/ #4
znalezisko 00010000.A037.bl - Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
bl.A037
leg. Barbara Łotocka #4
znalezisko 20170731.1.wm - Asclepias syriaca (trojeść amerykańska); Kraków; Łagiewniki [rekultywowane glinianki]
wm.170731-1
leg. Waldemar i Maria Mazur
/Kraków; Łagiewniki [rekultywowane glinianki]/ #54
znalezisko 20070527.1.wm - Asclepias syriaca (trojeść amerykańska); Kraków; Łagiewniki - hałdy Solvaju [łęg nadrzeczny]
wm.070527-1
leg. Waldemar i Maria Mazur
/Kraków; Łagiewniki - hałdy Solvaju [łęg nadrzeczny]/ #26

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 150 cm · kwitnienie: 7-8