atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.306); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Ophrys insectifera L.

dwulistnik muszy
Ophrys muscifera Huds.
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
osobnik; widziana z boku pojedyncza kwitnąca roślina (usunięto otaczającą roślinność); 25.05.2009, Racławice; Dale [rez. Wały]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
osobnik; widziana z boku pojedyncza kwitnąca roślina (usunięto otaczającą roślinność); 17.05.2008, Racławice; Dale [rez. Wały]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Ophrys insectifera
02.06.1999, Wyżyna Miechowska; copyright © by Mariusz Siemiński
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
kwiatostan; widziany z boku szczytowy odcinek łodygi zakończony kwiatostanem
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
kwiat; kwiat widziany od przodu
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
kwiat; kwiat widziany z boku
cechy diagnostyczne w kluczu:Ophrys (dwulistnik)kl 7370

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.306 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
wystepowanie
o mapie występowania
Murawy kserotermiczne, obrzeża zarośli, w miejscach nasłonecznionych, na glebach wapiennych, świeżych, umiarkowanie żyznych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

uwagi

Jedyny w Polsce przedstawiciel ciekawego rodzaju storczyków o kwiatach imitujących owady. Ich kształt prowokuje męskich przedstawicieli określonego gatunku owadów (w tym przypadku Gorytes fargei i Gorytes mystaceus) do podjęcia próby kopulacji, oczywiście kończącej się niepowodzeniem po kilku ruchach, w czasie których do owada przyklejają się pyłkowiny. Gdy przy kolejnej próbie kopulacji, na innym egzemplarzu storczyka, przeniosą się one na znamię słupka, spełniony zostanie (dla storczyka) cel tego przystosowania ewolucyjnego.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.OrIn.kbb - Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
OrIn
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz #5
znalezisko 20070510.1.kc - Ophrys insectifera (dwulistnik muszy); okolice Miechowa
070510-1
leg. Krzysztof Ciesielski
/okolice Miechowa/ #3
znalezisko 00010000.2.pcl - Ophrys insectifera (dwulistnik muszy); Kalina-Lisiniec
2
leg. Paweł Cieślak
/Kalina-Lisiniec/ #4
znalezisko 00010000.5.pcl - Ophrys insectifera (dwulistnik muszy); rez. Wały
5
leg. Paweł Cieślak
/rez. Wały/ #2
znalezisko 20110604.2.jkr - Ophrys insectifera (dwulistnik muszy); Kalina Wielka (wyż. Miechowska)
110604-2
leg. Jerzy Kruk
/Kalina Wielka (wyż. Miechowska)/ #4
znalezisko 20080517.1.wm - Ophrys insectifera (dwulistnik muszy); Racławice; Dale [rez. Wały]
080517-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar MAZUR
/Racławice; Dale [rez. Wały]/ #12
znalezisko 19980518.1.am; okolice Miechowa
980518-1
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Miechowa/ #2