atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Veronica filiformis Sm. [🔉 *for·mis]

przetacznik nitkowaty
Veronica filiformis
grupa kwitnących roślin; 26.04.2004, Tychy; copyright © by Antoni Mielnikow
Veronica filiformis
szczyt kwiatostanu
Veronica filiformis
szczyt kwiatostanu, uderzająco cienkie, "nitkowate" szypułki są cechą charakterystyczną gatunku
Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty)
Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty)
XL

cechy charakterystyczne

Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty)
XL
Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty)
Bylina o jasnozielonej barwie. Pędy pokładające się, rozgałęziające się od nasady, do 50 cm długości, zakorzeniające się w węzłach (w tych miejscach mogą wyrastać gęsto ulistnione pędy sterylne).

space

Liście ogonkowe; blaszka okrągła lub okrągło-nerkowata, 5 – 10 mm długości i 6 – 12 mm szerokości; ogonek długości blaszki lub nieco krótszy, owłosiony jak łodyga z przymieszką dłuższych włosków; nasada sercowata lub zaokrąglona; brzegiem grubo karbowana (szczytowy karb szerszy), na szczycie zaokrąglona; spodem gęsto owłosiona dłuższymi włoskami, na gorze rzadko lub wyłysiała.

space

Kielich zrośnięty tylko w nasadzie; działki podługowato eliptyczne, tępe, 3 – 5 mm długości; zewnątrz, zwłaszcza w dole, i na brzegu gruczołowato owłosione.

space

Szyjka słupka na owocu 2× przewyższa wcięcie torebki, 3 – 4.5 mm długości, zwykle powyginana. Torebki rzadko dojrzewają (rozmnaża się głównie wegetatywnie), szersze niż dłuższe, 3 – 4 mm długości i 4 – 5 mm szerokości; wyraźnie bocznie spłaszczone, z ostrą krawędzią; boczna powierzchnia niewyraźnie żyłkowana, wcięcie o prostych krawędziach, schodzi się pod kątem prostym lub ostrym; rzadko gruczołowato owłosione.

Nasiona niemal płaskie, w zarysie elipsowate lub okrągłe, 0.9 – 1.4 mm długości; gładkie lub słabo brodawkowane, poprzecznie pomarszczone.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty)
Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty)
Roślina górska z Kaukazu i północnej części Azji Mniejszej. Od XVIII w. w Europie uprawiana w alpinariach bylina okrywowa. Rozprzestrzeniała się z uprawy na stanowiska ruderalne i półnaturalne. W Polsce notowana w pierwszej połowie XX w.; obecnie zadomowiona we florze Polski, poszerzająca swój zasięg.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Azja południowo-zachodnia (Kaukaz) [czas przybycia na teren Polski: 1936r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070502.2.07 - Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty); Bieszczady
070502-2
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady/ #5
znalezisko 20150504.4.15 - Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty); Nowosiółki Dydyńskie, Pogórze Przemyskie
150504-4
leg. Marek Snowarski
/Nowosiółki Dydyńskie, Pogórze Przemyskie/ #9, 3.3D
znalezisko 20040400.1.rp; trawnik w parku podworskim w Staniszowie (Wzgórza Łomnickie, Kotlina Jeleniogórska)
040400-1
leg. Remigiusz Pielech
/trawnik w parku podworskim w Staniszowie (Wzgórza Łomnickie, Kotlina Jeleniogórska)/ #3