takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.231); b/wył. zagr. (§8.3); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Iris aphylla L.

kosaciec bezlistny
Iris nudicaulis Lam.
Iris aphylla
28.05.2005, murawy na stromych skarpach między wsiami Tarnogóra i Wirkowice k. Tomaszowa Lubelskiego; copyright © by Błażej Gierczyk
Iris aphylla (kosaciec bezlistny)
copyright © by Kamila i Bogusław Binkiewicz
Iris aphylla
Iris aphylla
Iris aphylla (kosaciec bezlistny)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.231 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Iris aphylla (kosaciec bezlistny)
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadki. Suche murawy i skały na południu Polski.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość 25-30 cm

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.IrAp.kbb - Iris aphylla (kosaciec bezlistny)
kbb.IrAp
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz #14