atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.231); b/wył. zagr. (§8.3); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Iris aphylla L. [🔉i·ris *]

kosaciec bezlistny
Iris nudicaulis Lam. · Iris aphylla L. ssp. hungarica (Waldst. et Kit.) Dostál
Iris aphylla
28.05.2005, murawy na stromych skarpach między wsiami Tarnogóra i Wirkowice k. Tomaszowa Lubelskiego; copyright © by Błażej Gierczyk
Iris aphylla (kosaciec bezlistny)
copyright © by Kamila i Bogusław Binkiewicz
Iris aphylla
Iris aphylla
Iris aphylla (kosaciec bezlistny)
Iris aphylla (kosaciec bezlistny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Iris (kosaciec)kl 6086

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.231 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Iris aphylla (kosaciec bezlistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Iris aphylla (kosaciec bezlistny)
Bardzo rzadki. Suche murawy i skały na południu Polski.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne
wysokość: 25 – 30 cm

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.IrAp.kbb - Iris aphylla (kosaciec bezlistny)
IrAp
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz #14