atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Chaerophyllum temulum L.

świerząbek gajowy świerząbek zwisły
Chaerophyllum temulentum L.
Chaerophyllum Chaerophyllum Chaerophyllum ChaerophyllumChaerophyllumświerząbek korzenny (Chaerophyllum aromaticum)świerząbek orzęsiony (Chaerophyllum hirsutum)