takson uprawiany [24]

Liriodendron tulipifera L.

tulipanowiec amerykański
na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska
Liriodendron tulipifera
ogr. bot.; copyright © by Jarosław Makowski
Liriodendron tulipifera
kora
Liriodendron tulipifera (tulipanowiec amerykański)
pokrój
Liriodendron tulipifera (tulipanowiec amerykański)
Liriodendron tulipifera (tulipanowiec amerykański)
kora
Liriodendron tulipifera (tulipanowiec amerykański)
kwiat
Liriodendron tulipifera
liście
Liriodendron tulipifera
przylistki
Liriodendron tulipifera (tulipanowiec amerykański)
Liriodendron tulipifera (tulipanowiec amerykański)
Liriodendron tulipifera (tulipanowiec amerykański)
szczyt gałązki z pąkiem szczytowym i bocznymi
Liriodendron tulipifera (tulipanowiec amerykański)
Liriodendron tulipifera (tulipanowiec amerykański)
Liriodendron tulipifera (tulipanowiec amerykański)
Liriodendron tulipifera (tulipanowiec amerykański)
Liriodendron tulipifera (tulipanowiec amerykański)
Liriodendron tulipifera (tulipanowiec amerykański)

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: drzewa liściaste

Analiza dostępności roślin (form i odmian #4):
• bez odmiany · · ‘5 pni’ · ‘Aureomarginatum’ · ‘Fastigiatum’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060219.4.js - Liriodendron tulipifera (tulipanowiec amerykański); Maciejowiec, park
js.060219-4
leg. Jacek Soboń
/Maciejowiec, park/ #3