atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » nitrogen-fixing » Ord.Fagales » Fam.Fagaceae » Quercus »

Quercus rubra L. [🔉 kwer·kus ru·bra]

dąb czerwony
Quercus borealis F. Michx. [🔉 kwer·kus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Quercus rubra (dąb czerwony)
27.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Quercus rubra
Quercus rubra
kora
Quercus rubra
drzewostan – lasy po PGR
Quercus rubra (dąb czerwony)
XL
żołędzie
Quercus rubra (dąb czerwony)
kwitnąca gałązka
Quercus rubra (dąb czerwony)
kwiaty żeńskie

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Quercus (dąb)kl 3719
Quercus rubra (dąb czerwony)
Drzewo o szerokiej, rozłożystej koronie, dobrze oczyszczające się z zamierających gałęzi. Kora długo gładka, stalowoszara (jak u buka), późno płytko bruzdowana. Pędy grubsze, nie zwisłe. Pączki nagie.

Liście 12-25 cm długości z 3-6 parami klap; z wierzchu ciemnozielone, spodem jaśniejsze bardziej żółtawe; spodem z wyraźnymi kępkami włosków w kątach żyłek. Klapy i zęby liścia ± długo zaostrzone, wyciągnięte w ostki 2-3 mm długości. Wcięcia dochodzą do połowy szerokości blaszki; ich górna powierzchnia pod kątem ostrym w stosunku do osi liścia.

Żołędzie siedzące lub z krótką szypułką, szerokojajowate do kulistawych, 2.5-3 cm średnicy, w płytkiej, talerzowatej miseczce. Łuski na niej ściśle przylegające. Endokarp (wewnętrzna strona łupiny nasiona) filcowato owłosiony. Owoce dojrzewają w drugim roku.Drzewo o szerokiej, rozłożystej koronie, dobrze oczyszczające się z zamierających gałęzi. Kora długo gładka, stalowoszara (jak u buka), późno płytko bruzdowana. Pędy grubsze, nie zwisłe. Pączki nagie.

space

Żołędzie siedzące lub z krótką szypułką, szerokojajowate do kulistawych, 2.5-3 cm średnicy, w płytkiej, talerzowatej miseczce. Łuski na niej ściśle przylegające. Endokarp (wewnętrzna strona łupiny nasiona) filcowato owłosiony. Owoce dojrzewają w drugim roku.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
Quercus rubra
Quercus rubra (dąb czerwony)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Quercus rubra (dąb czerwony)
Najczęściej uprawiany z obcych gatunków dębów; często w lasach na terenie całego kraju, rzadziej na północnym-wschodzie. Pochodzi ze strefy umiarkowanego klimatu, wschodniej Ameryki Północnej.

Wprowadzony do uprawy w lasach (a potem w parkach) na przełomie XVIII i XIX w. Sadzony także jako drzewo przydrożne. Samodzielnie zaczął rozprzestrzeniać się w drugiej połowie XX w.Najczęściej uprawiany z obcych gatunków dębów; często w lasach na terenie całego kraju, rzadziej na północnym-wschodzie. Pochodzi ze strefy umiarkowanego klimatu, wschodniej Ameryki Północnej.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), 1924r.?, 1937r.?]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 9110 — kwaśne buczyny (SubAll.Luzulo-Fagenion)
· 9160 — grąd subatlantycki (Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
· 9170 — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli)
· 9190 (szczególnie) — kwaśne dąbrowy (All.Quercion robori-petraeae)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy, obszary chronione.
- powód uprawy: Stosowany w zieleni jako drzewo ozdobne obficie ulistnione, jesienią przebarwiające się czerwono, szybko rosnące i o niskich wymaganiach glebowych, odporne na zanieczyszczenie powietrza. Dawniej chętnie wprowadzany w lasach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na dość licznych stanowiskach w lasach wielu regionów.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050306.1.js - Quercus rubra (dąb czerwony); okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie
050306-1
leg. Jacek Soboń
/okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie/ #4
znalezisko 20040508.2.mo - Quercus rubra (dąb czerwony); Poznań, Las Marceliński
040508-2
leg. Błażej Gierczyk
/Poznań, Las Marceliński/ #3
znalezisko 20030627.61.03 - Quercus rubra (dąb czerwony); Zdbice, k. Wałcza
030627-61
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #3

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Quercus rubra (dąb czerwony)
🌱
Pochodzi ze wschodu Ameryki Północnej.

Najczęściej uprawiany obcy gatunek dębu. Ma niskie wymagania glebowe (poza bardzo suchymi i ubogimi) i cechuje go szybki wzrost. Oficie owocuje a jego nasiona łatwo kiełkują. Jest w pełni mrozoodporny i odporny na zanieczyszczenia powietrza.

Jesienią liście przebarwiają się intensywnie czerwono.Pochodzi ze wschodu Ameryki Północnej.

space

Jesienią liście przebarwiają się intensywnie czerwono.

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #6) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Quercus rubra [🔉 kwer·kus ru·bra]Quercus borealis F. Michx. [🔉 kwer·kus *](pl) dąb czerwony
ruber, -bra, -brum (lat., adj.)
czerwony (także odcieniami pomarańczowego)