Quercus rubra (dąb czerwony)
Quercus rubra
Quercus rubra (dąb czerwony)
XL,3D
Quercus rubra
kora
Quercus rubra
drzewostan – lasy po PGR
Quercus rubra (dąb czerwony)
XL
żołędzie
Quercus rubra (dąb czerwony)
kwitnąca gałązka
Quercus rubra (dąb czerwony)
kwiaty żeńskie

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Quercus (dąb)kl 3719
Quercus rubra (dąb czerwony)
Drzewo o szerokiej, rozłożystej koronie, dobrze oczyszczające się z zamierających gałęzi. Kora długo gładka, stalowoszara (jak u buka), późno płytko bruzdowana. Pędy grubsze, nie zwisłe. Pączki nagie.

space

Żołędzie siedzące lub z krótką szypułką, szerokojajowate do kulistawych, 2.5-3cm średnicy, w płytkiej, talerzowatej miseczce. Łuski na niej ściśle przylegające. Endokarp (wewnętrzna strona łupiny nasiona) filcowato owłosiony. Owoce dojrzewają w drugim roku.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Quercus rubra (dąb czerwony)
Quercus rubra (dąb czerwony)
Quercus rubra
Quercus rubra (dąb czerwony)
Quercus rubra (dąb czerwony)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Quercus rubra (dąb czerwony)
Najczęściej uprawiany z obcych gatunków dębów; często w lasach na terenie całego kraju, rzadziej na północnym-wschodzie. Pochodzi ze strefy umiarkowanego klimatu, wschodniej Ameryki Północnej.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. (2012) [234]/:
• zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny w skali kraju
• kenofit
• Pochodzenie: wschód Ameryki Północnej
• Czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), 1924r.?, 1937r.?
Kategoria inwazyjności: IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
• Zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
• Zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
• Populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach
• Dynamika: stopniowo zajmuje nowe stanowiska
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis); priorytetowe "gdy występują na nich ważne stanowiska storczyków"
· 9110 — kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
· 9160 — grąd subatlantycki (Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
· 9170 — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli)
· 9190 (szczególnie) — kwaśne dąbrowy (All.Quercion robori-petraeae)

• Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy, obszary chronione.
- powód uprawy: Stosowany w zieleni jako drzewo ozdobne obficie ulistnione, jesienią przebarwiające się czerwono, szybko rosnące i o niskich wymaganiach glebowych, odporne na zanieczyszczenie powietrza. Dawniej chętnie wprowadzany w lasach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na dość licznych stanowiskach w lasach wielu regionów.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

#4
js.050306-1
leg. Jacek Soboń
/okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie/
#3
mo.040508-2
leg. Błażej Gierczyk
/Poznań, Las Marceliński/
#3
03 06 27 - 61
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/
#2
22 10 24 - 3
leg. Marek Snowarski
/Bydgoszcz, OB Myślęcinek/
#4
22 10 17 - 8
leg. Marek Snowarski
/Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Quercus rubra (dąb czerwony)
🌱
Pochodzi ze wschodu Ameryki Północnej.

space

Jesienią liście przebarwiają się intensywnie czerwono.

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 🌸

odmiany uprawne (#6) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
‘Aurea’ — liście żółte, duże
‘Haaren’ — karłowa, kulista, typu czarcia miotła
‘Magick Fire’ — liście początkowo i jesienią złocistożółte
‘Rocket’ — kolumnowa
‘Wolfsdonk's Pride’ — liście biało plamiste
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Quercus rubra L. [🔉 kwer·kus ru·bra]Quercus borealis F. Michx. [🔉 kwer·kus *](pl) dąb czerwony
quercus, -ūs (lat., subst., f) — łacińska nazwa niektórych dębów, zwłaszcza (rodzimych dla Polsk): dębu szypułkowego (Quercus robur), dębu bezszypułkowego (Quercus petraea) i dębu omszonego (Quercus pubescens)
ruber, -bra, -brum (lat., adj.) — czystoczerwony - czysty i nasycony czerwony z odcieniem między karminową a cynobrową czerwienią; jak kwiaty miłka letniego (Adonis aestivalis)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji