atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Padus petraea Tausch

czeremcha skalna
Padus avium Mill. var. petraea (Tausch) Fiek · Prunus padus L. ssp. borealis Cajander
Padus petraea
28.04.2008, Wielka Rawka; copyright © by Stanisław Kucharzyk
Padus petraea
Padus petraea
Padus petraea
Padus petraea
Padus petraea
Padus petraea
Padus petraea
Padus petraea

opis

Padus petraea
Podobna do czeremchy zwyczajnej (Padus avium). Ujmowana też jako jej podgatunek.

space

Liściach spodem zwykle silnie owłosione. Ząbki na brzegu liścia 0.5 – 1 mm wysokości.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Padus petraea
ekologiczne liczby wskaźnikowe Padus petraea (czeremcha skalna)
Powyżej górnej granicy lasu w Karkonoszach.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.